Bồi dưỡng kỹ năng đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc và thông tin giả trên không gian mạng
Đại biểu và học viên Lớp bồi dưỡng chụp hình lưu niệm tại Lễ khai giảng

Đến dự lễ khai giảng có Đại tá, PGS.TS Phạm Công Nguyên - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện; TS Đoàn Văn Báu - Giám đốc Trung tâm Thông tin tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Học viện cùng toàn thể học viên lớp học.

Đại tá, PGS.TS Phạm Công Nguyên, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi lễ
Đại tá, PGS.TS Phạm Công Nguyên, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi lễ

Hiện nay, trong bối cảnh các cấp, các ngành, các địa phương đang tích cực chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phản động đã lợi dụng sự phát triển nhanh chóng của không gian mạng để tăng cường hoạt động tuyên truyền các quan điểm sai trái, phát tán thông tin xấu, độc và thông tin giả (fake news), xuyên tạc về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước nhằm mục đích gây chia rẽ Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp và Nhân dân.

Trước thực trạng trên, Học viện tổ chức Lớp tập huấn “Kỹ năng đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc và thông tin giả trên không gian mạng góp phần bảo vệ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trong Học viện, nhằm tăng cường trang bị những kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết cho cán bộ, giảng viên nhận diện và xử lý các thông tin xấu, độc, thông tin giả trên không gian mạng và trở thành những tuyên truyền viên tích cực, khuyến khích mọi người sử dụng không gian mạng một cách thiết thực, hiệu quả, văn minh. 

Ban cán sự lớp học ra mắt tại Lễ khai giảng
Ban cán sự lớp học ra mắt tại Lễ khai giảng

Theo đó, tham gia khóa học, các học viên sẽ được nghiên cứu các kiến thức liên quan đến phương pháp nhận dạng và đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; các nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Công an nhân dân với công tác đấu tranh phòng, chống các thông tin xấu, độc và thông tin giả trên không gian mạng nhằm bảo đảm góp phần bảo vệ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những hệ lụy từ mạng xã hội, cảnh báo về tình trạng “nghiện mạng xã hội” và những kỹ năng cần thiết để nhận diện và xử lý thông tin xấu, độc và thông tin giả trên không gian mạng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá, PGS.TS Phạm Công Nguyên, Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết của việc tổ chức bồi dưỡng kỹ năng đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc và thông tin giả trên không gian mạng góp phần bảo vệ đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ, giảng viên Học viện. Đồng thời mong muốn, Ban tổ chức lớp cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để tạo điều kiện tốt nhất cho lớp học được diễn ra theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra.

TS Đoàn Văn Báu báo cáo chuyên đề đầu tiên cho Lớp bồi dưỡng
TS Đoàn Văn Báu báo cáo chuyên đề đầu tiên cho Lớp bồi dưỡng

Ngay sau Lễ khai giảng, TS Đoàn Văn Báu - Giám đốc Trung tâm Thông tin tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương đã báo cáo chuyên đề đầu tiên: “Nhận diện và đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, thù địch góp phần bảo vệ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT