Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Khoa Quân sự, võ thuật, thể dục thể thao tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2022 - 2025

Với nhiệm vụ được giao, trong nhiệm kỳ qua, Cấp ủy chi bộ các Tổ: Quân sự, Võ thuật, Thể dục thể thao đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như các nhiệm vụ khác do Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và Đảng ủy cơ sở Khoa QSVT - TDTT giao phó.

Đảng ủy cơ sở Khoa quân sự, võ thuật, TDTT tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ Tổ Võ thuật
Đảng ủy cơ sở Khoa QSVT - TDTT tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ Tổ Võ thuật
Đảng ủy cơ sở Khoa quân sự, võ thuật, TDTT tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ Tổ Thể dục thể thao
Đảng ủy cơ sở Khoa quân sự, võ thuật, TDTT tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ Tổ Thể dục thể thao
Đảng ủy cơ sở Khoa quân sự, võ thuật, TDTT tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ Tổ Quân sự
Đảng ủy cơ sở Khoa quân sự, võ thuật, TDTT tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ Tổ Quân sự

Báo cáo chính trị của các chi bộ đều đánh giá: Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, mặc dù quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị còn gặp ít nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mặt công tác chuyên môn của đơn vị nhưng đảng viên trong mỗi chi bộ đã luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, vươn lên đạt được nhiều thành tích trên tất cả các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh những kết quả đạt được, các chi bộ đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ, nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót trong nhiệm kỳ qua để đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi bộ
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi bộ

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025, các chi bộ đều nhất trí với quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy cơ sở Khoa QSVT - TDTT là:

(1) Tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Đảng bộ Học viện CSND và Đảng bộ cơ sở Khoa Khoa QSVT - TDTT. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng lãnh đạo của đảng, đổi mới hình thức sinh hoạt, phát huy vai trò nêu gương của người đảng viên, phầm chất của nhà giáo trong lực lượng CAND.

(2) Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên quan tâm đến đời sống, tâm tư, nguyện vọng của mỗi đảng viên trong chi bộ.

(3) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong các hoạt động của chi bộ, làm tốt công tác nắm tình hình để kịp thời phòng ngừa và ngăn chặn sai phạm của cán bộ đảng viên.

(4) Tiếp tục giữ vững và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy mỗi chi bộ, giữa các chi bộ trong Đảng bộ cơ sở Khoa và mối quan hệ phối hợp với các tổ chức cơ sở đảng trong Học viện CSND để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

(5) Chú trọng công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn. Khuyến khích đổi mới sáng tạo, động viên mọi nguồn lực, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Đoàn Chủ tịch và Thư ký làm việc tại Đại hội
Đoàn Chủ tịch và Thư ký làm việc tại Đại hội

Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, cùng sự đoàn kết, thống nhất cao trong cấp uỷ mỗi chi bộ, của mỗi cán bộ, đảng viên cũng như sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy cấp trên, hy vọng rằng các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Khoa QSVT - TDTT sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra.

Khoa QSVT - TDTT

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT