Cách mạng Tháng Mười Nga - Sự hình thành, phát triển của hệ thống cơ quan Công an XHCN trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với CAND Việt Nam
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ tưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Ngày 25/9/2017, Học viện CSND phối hợp với Viện Chiến lược và Khoa học Công an tổ chức Hội thảo khoa học: “Cách mạng Tháng Mười Nga - Sự hình thành, phát triển của hệ thống cơ quan Công an xã hội chủ nghĩa trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Công an nhân dân Việt Nam”.

Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động của Học viện CSND hướng tới kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2017) và 50 năm thành lập Học viện (15/5/1968 - 15/5/2018).

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm - Giám đốc Học viện CSND và Trung tướng, PGS.TS Trần Minh Thư, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công an đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự hội thảo có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, đại diện Ủy ban Quốc phòng An ninh, Quốc hội khóa 14; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, Viện, nhà trường thuộc Bộ Công an, đại diện Ban Giám đốc Công an các địa phương. Về phía đại biểu quốc tế có Ngài Popov Sergey, Bí thư thứ nhất Đại sự quán Cộng hòa Liên bang Nga tại Việt Nam; Thiếu tướng, PGS.TS Alexander Crưmov, Giám đốc Học viện Luật và Quản lý Cơ quan thi hành án hình sự Liên bang Nga; cán bộ Đại sứ quán, Trung tâm văn hóa Nga tại Việt Nam; đại diện Đại sứ quán Cu Ba, Trung Quốc, Lào tại Việt Nam.

Về phía Học viện CSND, tham dự Hội thảo còn có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo các khoa, phòng, bộ môn, trung tâm thuộc Học viện cùng các nghiên cứu sinh, học viên Cao học đang học tập, nghiên cứu tại Học viện.

Trung tướng, PGS.TS Trần Minh Thư, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công an báo cáo đề dẫn Hội thảo

Cách mạng tháng Mười Nga được xem như một cột mốc lịch sử đánh dấu thời đại mới mở đầu cho thời đại cách mạng thuộc địa và nửa thuộc địa, mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc bị áp bức và loài người đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm và Trung tướng, PGS.TS Trần Minh Thư đồng chủ trì Hội thảo khoa học

Để khẳng định giá trị thời đại của Cách mạng tháng Mười Nga đối với cách mạng thế giới, tổng kết những kinh nghiệm của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa hiện thực về tổ chức lực lượng Công an nhằm bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, Học viện CSND phối hợp với Viện Chiến lược và Khoa học Công an tổ chức Hội thảo với mục đích làm rõ một số vấn đề trọng tâm như sau:
- Phân tích làm rõ những giá trị lịch sử và thời đại của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga và những ảnh hưởng to lớn của cuộc Cách mạng này đối với phong trào cách mạng thế giới trong thời đại ngày nay;
- Làm rõ quan điểm của V.I.Lênin và Ph.E.Dgiezinxki về xây dựng hệ thống cơ quan Công an xã hội chủ nghĩa; những bài học kinh nghiệm trong xây dựng, tổ chức lực lượng Công an đấu tranh bảo vệ thành quả Cách mạng tháng Mười và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô;
- Kinh nghiệm tổ chức xây dựng lực lượng Công an ở các nước xã hội chủ nghĩa hiện thực trong đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa;
- Ý nghĩa và những bài học của Cách mạng tháng Mười, của các nước xã hội chủ nghĩa trong xây dựng lực lượng Công an đối với quá trình xây dựng, phát triển lực lượng CAND Việt Nam.

Các đại biểu quốc tế tham luận tại Hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe các tham luận của các đại biểu quốc tế, các nhà chuyên gia, nhà nghiên cứu đến từ Học viện CSND, Viện Chiến lược và Khoa học Công an; Giám đốc Học viện Luật và Quản lý, Cơ quan thi hành án hình sự Liên bang Nga, Hội đồng lý luận Trung ương về những vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng; những bài học kinh nghiệm từ Cách mạng tháng Mười Nga; vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự ở Việt Nam…

Trên cơ sở nội dung phong phú và thiết thực của các tham luận, Hội thảo đã thành công tốt đẹp, đóng góp cho việc tổng kết kinh nghiệm của Cách mạng tháng Mười Nga, của V.I.Lênin về xây dựng Công an trong xã hội chủ nghĩa, kinh nghiệm tổ chức lực lượng Công an của Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa hiện thực trên thế giới và bài học cho Công an nhân dân Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ tưởng Bộ Công an khẳng định, 100 năm sau Cách mạng tháng Mười Nga, thế giới đã chứng kiến nhiều biến động trong đời sống chính trị. Tuy nhiên, không thể phủ nhận những thành tựu và đóng góp quan trọng của chủ nghĩa xã hội trong cuộc đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới với vai trò không thể thiếu của lực lượng vũ trang cách mạng - lực lượng Công an xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, Ban tổ chức cuộc Hội thảo tổng hợp những ý kiến đóng góp, nghiên cứu, báo cáo các cơ quan chức năng vận dụng vào công tác tổ chức, xây dựng, phát triển lực lượng CAND Việt Nam đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

PV

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT