Cải tiến chất lượng giáo dục, đào tạo sau kiểm định của các học viện, trường Công an nhân dân

Tham dự Hội thảo còn có đại diện lãnh đạo Cục Đào tạo, Bộ Công an; đại diện Ban Giám đốc Học viện CSND; đại diện lãnh đạo các Cục chức năng trực thuộc Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị địa phương; đại diện Ban Giám đốc, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị chức năng  thuộc 11 học viện, nhà trường trong Công an nhân dân; đại diện lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và đào tạo; đại diện lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Học viện Kỹ thuật quân sự...

Thiếu tướng, PGS. TS Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo
Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an báo cáo đề dẫn Hội thảo

Trong xu thế chung của giáo dục hội nhập, giáo dục mở, chất lượng giáo dục và đào tạo đang ngày càng thu hút sự chú ý của xã hội và đòi hỏi mỗi cơ sở giáo dục phải có sự cam kết, tuyên bố và không ngừng cải tiến chất lượng. Chính vì vậy, công tác cải tiến chất lượng giáo dục, đào tạo sau kiểm định là hoạt động mà các trường Công an nhân dân đang tích cực thực hiện để giữ vững các giá trị cốt lõi, đảm bảo cho cơ sở giáo dục có chất lượng bền vững, đáp ứng các yêu cầu của xã hội.

Trên cơ sở đó, việc tổ chức Hội thảo khoa học “Cải tiến chất lượng giáo dục, đào tạo sau kiểm định của các học viện, trường Công an nhân dân góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo Công an nhân dân trong tình hình mới” là dịp để các nhà khoa học, đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành, Công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu, đánh giá đúng thực trạng, tình hình và đề xuất các giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả cải tiến chất lượng giáo dục, đào tạo sau kiểm định tại các học viện, trường Công an nhân dân trong thời gian tới.

Trung tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại Hội thảo
Trung tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo đã nhận được 117 bài tham luận của các nhà khoa học, lãnh đạo đang công tác trong và ngoài ngành Công an. Các bài viết trong kỷ yếu Hội thảo đều có sự đầu tư nghiên cứu, nội dung đa dạng, có hàm lượng khoa học và giá trị tham khảo cao.

Ban Tổ chức điều hành phần tham luận tại Hội thảo
Ban Tổ chức điều hành phần tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ các nội dung chính sau:

(1) Vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác cải tiến chất lượng sau kiểm định, hệ thống khái niệm công cụ có liên quan đến cải tiến chất lượng; các hướng tiếp cận khác nhau về cải tiến chất lượng, những thách thức, yêu cầu trong bối cảnh đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo.

(2) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ sở giáo dục trong triển khai các nhiệm vụ cải tiến chất lượng giáo dục, đào tạo theo chủ trương của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Công an.

(3) Thực trạng, kết quả triển khai cải tiến chất lượng và chia sẻ kinh nghiệm của các đơn vị trong thực hiện; mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị tại các học viện, trường Công an nhân dân.

(4) Đại diện các cơ sở giáo dục ngoài ngành trao đổi, làm sáng tỏ các vấn đề lý luận, đồng thời chia sẻ bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai cải tiến chất lượng sau kiểm định.

(5) Đề xuất các giải pháp, các ý kiến tham mưu, kiến nghị với Bộ Công an, Bộ Giáo dục và đào tạo để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải tiến chất lượng sau kiểm định, chuẩn bị cho chu kỳ kiểm định tiếp theo.

Các đại biểu tham luận tại Hội thảo
Các đại biểu tham luận tại Hội thảo
Phát biểu kết luận Hội thảo, Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an đã gửi lời cảm ơn tới các học viện, nhà trường trong Công an nhân dân, các nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên từ các cơ sở nghiên cứu khác nhau đã chia sẻ những bài viết, ý kiến tham luận với nội dung phong phú, đa đạng trên nhiều khía cạnh của hoạt động xây dựng cải tiến chất lượng giáo dục, đào tạo tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trong thời gian tới. Những luận điểm khoa học giá trị này sẽ giúp cho các nhà trường có thêm nhiều định hướng, giải pháp đúng đắn, phù hợp trong công tác triển khai, góp phần đổi mới căn bản, giáo dục, bảo đảm nguồn nhân lực có chất lượng, nâng cao hiệu quả công tác, chiến đấu của toàn lực lượng Công an nhân dân, góp phần phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo
 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT