Cán bộ, giảng viên, học viên Học viện tích cực hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
Đại tá, TS Trần Quang Huyên - Phó Giám đốc Học viện phát động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11”
Đại tá, TS Trần Quang Huyên - Phó Giám đốc Học viện phát động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11”

Tham dự chương trình có Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh - thành viên Ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an, Nguyên Cục Trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, Tư pháp - Bộ Công an; Đại tá, PGS. TS Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, Tư pháp - Bộ Công an. Về phía Học viện CSND có Đại tá, TS Trần Quang Huyên - Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng, cán bộ, giảng viên thuộc Học viện cùng toàn thể 300 học viên lớp văn bằng 2 khóa 10 và sinh viên chuyên ngành Điều tra hình sự khóa D44.

Toàn cảnh chương trình
Toàn cảnh chương trình

Ngày 09/11 hàng năm là Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam với dấu mốc là ngày bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta được Quốc hội thông qua năm 1946. Qua đó, khẳng định vai trò, vị trí của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý Nhà nước và đời sống xã hội; tăng cường công tác giáo dục cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và nhân dân có ý thức tôn trọng, chấp hành Hiến pháp, pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật. Ngoài ra, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng thi hành và bảo vệ pháp luật.

Với ý nghĩa chính trị, pháp lý, xã hội sâu sắc ấy, thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong những năm qua, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Bộ Công an, các đơn vị trực thuộc Bộ, các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) và Công an các địa phương tích cực hưởng ứng, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu, rộng trong toàn lực lượng. Với chủ đề và khẩu hiệu hành động sát hợp, nội dung có trọng tâm, trọng điểm, Ngày Pháp luật đã trở thành ngày hội chính trị, pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tinh thần thượng tôn pháp luật, tôn trọng kỷ luật, kỷ cương, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ CAND.

Để các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tại Học viện đi vào chiều sâu, và có hiệu quả thiết thực, tại lễ phát động, Đại tá, TS Trần Quang Huyên - Phó Giám đốc Học viện yêu cầu mỗi cán bộ, giảng viên, học viên Học viện cần thực hiện tốt những nội dung sau đây:

- Tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp, bảo đảm cụ thể hóa đúng nội dung, tinh thần của Hiến pháp; bảo đảm xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, tất cả quyền lực thuộc về Nhân dân; bảo đảm quyền dân chủ, tự do của người dân. Triển khai tốt các luật, bộ luật mới, đặc biệt là Bộ luật hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo chuyển biến sâu sắc trong xã hội về ý thức chấp hành pháp luật. Trước hết cán bộ, Đảng viên, học viên trong Học viện phải gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực, chủ động học tập, tìm hiểu và nắm vững pháp luật để hướng dẫn, tư vấn, giải thích, thuyết phục và vận động nhân dân chấp hành pháp luật; tuân thủ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ; thực sự thực hiện "Cần - Kiệm - Liêm - Chính", "Chí công vô tư" như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

- Tập trung đào tạo nguồn nhân lực pháp luật, pháp chế, tư pháp; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, học viên thuộc tất cả các hệ học, bậc học; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, "giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật", góp phần xây dựng lực lượng CAND “chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

- Khoa Luật cần chủ động tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan tư pháp, các cơ sở giáo dục, đào tạo chuyên ngành pháp luật nhằm thúc đẩy các hoạt động giao lưu, trao đổi, phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu pháp luật trong Học viện CSND.

* Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm nay, tại Lễ phát động, Học viện CSND đã tổ chức triển khai cuộc thi tìm hiểu Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018. Kế hoạch, thể lệ, nội dung cuộc thi được quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên Học viện.

Cuộc thi được tổ chức sẽ góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên về Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018, có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. Bên cạnh đó, phát huy tinh thần, trách nhiệm, tự giác tìm tòi nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và học viên đối với các môn học pháp luật gắn liền với công tác Công an.

Đại diện các thí sinh tham gia Cuộc thi phát biểu tại lễ hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018
Đại diện cán bộ, giảng viên, học viên Học viên phát biểu hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018

* Liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, sau lễ phát động, Học viện CSND đã mời đồng chí Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh - Ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an, Nguyên Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, Tư pháp - Bộ Công an giới thiệu, phổ biến những nội dung và định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015.

Trung tướng, GS. TS Nguyễn Ngọc Anh báo cáo chuyên đề “Thực tiễn thi hành Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 và những định hướng sửa đổi, bổ sung”
Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh báo cáo chuyên đề “Thực tiễn thi hành Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 và những định hướng sửa đổi, bổ sung”

Chia sẻ tại buổi báo cáo chuyên đề, Trung tướng, GS. TS Nguyễn Ngọc Anh cho biết: Luật Tổ chức các cơ quan điều tra hình sự năm 2015 có vị trí, vai trò cực kỳ quan trọng, là cơ sở pháp lý cho công tác điều tra hình sự của lực lượng CAND. Tuy nhiên, sau 02 năm thi hành, thực tế cho thấy một số quy định của Luật đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, không đảm bảo tính thống nhất với quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Đặc biệt là các quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của công tác điều tra hình sự.

Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 01/2018/NĐ/CP ngày 06/08/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Bộ Công an nên về biên chế, tổ chức cơ quan Điều tra có nhiều thay đổi, nhất là ở cấp bộ. Hơn nữa, hiện nay Bộ Công an đang triển khai Đề án bố trí Công an xã chính quy nên việc quy định trách nhiệm của Công an xã như Điều 44 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự không còn phù hợp với tình hình thực tế.

Tại buổi báo cáo, Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh còn cung cấp thêm những định hướng sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, qua đó đánh giá được những tác động, ảnh hưởng đến hoạt động điều tra, giúp cho toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên Học viện hiểu rõ hơn, có góc nhìn đa chiều và sâu sắc về vấn đề này.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT