Chi bộ cơ sở Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo tích cực, chủ động quyết tâm giữ vững danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tham dự đại hội còn có Đại tá, TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện, đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Học viện, Văn phòng Đảng ủy Học viện cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ cơ sở Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo đã hoàn thành tốt tất cả các chỉ tiêu đặt ra trên tất cả các mặt công tác chuyên môn và công tác khác của đơn vị. Mặc dù đơn vị mới thành lập từ năm 2013 đến nay nhưng công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo đã có sự khởi sắc rõ rệt, góp phần đưa hoạt động dạy học, thi kiểm tra, đánh giá của các lớp học, hệ học vào nề nếp. Luôn thực hiện tốt các nội dung phối hợp với các đơn vị chức năng của Học viện để thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Học viện. Cụ thể:

- Về công tác tham mưu: Cấp ủy lãnh đạo đơn vị đã chủ động tham mưu Ban Giám đốc ban hành hơn 180 văn bản liên quan đến công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo. Thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực, tham mưu cho Học viện đóng góp ý kiến vào các văn bản quan trọng của Bộ Công an, của Cục Đào tạo. Ngoài ra, đơn vị đã có sự cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, điều hành; tích hợp nhiều ứng dụng để làm giảm bớt các thủ tục hành chính. Xây dựng và ban hành Quy định về công tác kiểm tra, thi kết thúc học phần, chuẩn đầu ra của Học viện; Quy định sửa đổi, bổ sung về công tác làm phách, chấm thi tập trung, quản lý hồ sơ, bài thi kết thúc học phần, chuẩn đầu ra tại Học viện. Xây dựng 03 phòng chấm thi tập trung, 01 phòng chuyên làm đề thi đảm bảo an toàn, đúng quy chế. 

- Về công tác khảo thí: Trong nhiệm kỳ vừa qua Chi bộ đã thực hiện tốt chức năng thường trực Hội đồng Ban đề thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp với hơn 224 lượt làm đề cho các lớp trong và ngoài Học viện theo chỉ tiêu, kế hoạch của Bộ và Học viện đề ra, đảm bảo bí mật, nghiêm túc, đúng quy định. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, Giao ban về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo cho cán bộ, giảng viên Học viện. Phối hợp các đơn vị chức năng trong Học viện tổ chức in, quản lý, phân phối, phát hành thống nhất áp dụng mẫu giấy thi, giấy kiểm tra, giấy nháp thi, bia bắn cho các khóa học, hệ học trong và ngoài Học viện. 

Đại tá, TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện chúc mừng Đại hội
Đại tá, TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện chúc mừng Đại hội

- Về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo: Cấp ủy Chi bộ đã chỉ đạo đơn vị chủ trì thực hiện thường xuyên, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; chủ động phối hợp các đơn vị chức năng trong quá trình kiểm tra để đảm bảo quy trình lên lớp của giáo viên và kỷ cương, kỷ luật trong học tập, thi của học viên, góp phần đưa hoạt động giảng dạy, học tập vào nề nếp, đảm bảo quy chế. 

- Về công tác nghiên cứu khoa học: Cấp ủy Chi bộ và lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm, khuyến khích cán bộ tích cực nghiên cứu khoa học và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học: Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 Chi bộ đã Chủ trì biên soạn 01 Sổ tay Đảm bảo chất lượng, nghiệm thu 06 đề tài khoa học cấp cơ sở, 03 sáng kiến cải tiến phục vụ trực tiếp công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo của Học viện; có 193 bài viết đăng trên các tạp chí, kỷ yếu của Ngành, chủ biên và biên soạn 13 giáo trình, tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo phục vụ giảng dạy; Tổ chức 01 Hội thảo “Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo của Học viện CSND hướng tới mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia”. Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua có 01 đồng chí được xét công nhận chức danh Phó Giáo sư, 4 đồng chí bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, 6 đồng chí bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ và 02 đồng chí duyệt giảng thành công. 

- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cũng được Ban chấp hành Chi bộ cơ sở Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo chú ý quan tâm và đặc biệt coi trọng qua đó giúp cán bộ, đảng viên trong Chi bộ nhận thức rõ, đầy đủ nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định và Điều lệ Đảng; luôn phấn đấu rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, nhận thức đúng đắn về quan điểm chính trị và lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, kiên định, yên tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị của Ngành.

Theo chương trình, bên cạnh công tác đánh giá, tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đại biểu cũng tiến hành tham luận, đóng góp các ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo các văn kiện của Đại hội Chi bộ cơ sở đơn vị, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Học viện CSND và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi bộ cơ sở Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 03 đồng chí, lấy ý kiến Đại hội giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy tại Đại hội và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện CSND nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại tá, TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Đại tá, TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Đại tá, TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện đánh giá cao tinh thần khẩn trương, nghiêm túc của các đảng viên thuộc Chi bộ cơ sở Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo trong quá trình tổ chức Đại hội. Đồng chí hy vọng rằng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 tập thể cấp ủy lãnh đạo đơn vị luôn gương mẫu, trách nhiệm, đi đầu, sáng tạo tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ đảng viên tích cực, chủ động, chuyên nghiệp, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ được giao và tiếp tục phấn đấu, giữ vững danh hiệu “Chi bộ trong sách, vững mạnh”. 

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Đại tá, TS Trần Quang Huyên chúc mừng Chi bộ cơ sở Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo đã tổ chức thành công Đại hội và chúc mừng các đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành mới của Chi bộ cơ sở Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo nhiệm kỳ 2020 - 2025.

PV

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT