Chi bộ cơ sở Phòng Tổ chức cán bộ phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Tham dự đại hội có Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Học viện, Văn phòng Đảng ủy Học viện; đại diện các Đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Học viện cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ cơ sở Phòng Tổ chức cán bộ.

Thượng tá, TS Phạm Văn Tiến, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ đọc diễn văn khai mạc Đại hội
Thượng tá, TS Hoàng Anh Tuấn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ phát biểu tại Đại hội

Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Chi bộ cơ sở Phòng Tổ chức cán bộ đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, góp phần không nhỏ trong quá trình phát triển của Học viện; phẩm chất, năng lực, trình độ của cán bộ, đảng viên trong đơn vị ngày càng phát triển; các mặt công tác của đơn vị từng bước được hoàn thiện, phát triển mở rộng theo hướng khoa học, hiện đại, gắn kết với thực tiễn quá trình đào tạo tại Học viện.

Trung tá Phan Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở, Phó Phòng Tổ chức cán bộ trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020
Trung tá Phan Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cụ thể hóa những nội dung trong Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015 - 2020, BCH Chi bộ cơ sở Phòng Tổ chức cán bộ đã chú trọng chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và có trọng tâm, trọng điểm, triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác của đơn vị:

- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cũng được Ban chấp hành Chi bộ cơ sở Phòng Tổ chức cán bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, qua đó giúp cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhận thức rõ, đầy đủ nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định và Điều lệ Đảng; luôn phấn đấu rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, nhận thức đúng đắn về quan điểm chính trị và lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, kiên định, yên tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị của Ngành.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

- Công tác tổ chức cán bộ: trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ đã chủ động phân công cán bộ, đảng viên rà soát tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, giảng viên theo chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức đối với các đơn vị trên cơ sở từng bước tăng cường cho các đơn vị giảng dạy.

- Công tác tuyển dụng luôn được đảm bảo thực hiện đúng đối tượng, chỉ tiêu, quy trình và thủ tục; trong 5 năm qua, Phòng Tổ chức cán bộ đã đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện làm quy trình duyệt tuyển và tuyển dụng 211 cán bộ trong và ngoài ngành, chuyển lao động hợp đồng không xác định thời hạn đối với 73 trường hợp lao động hợp đồng ngắn hạn. 

- Công tác đào tạo bồi dưỡng: Chi bộ đã thực hiện mở 44 lớp đào tạo, bồi dưỡng và làm thủ tục cử hơn 1.000 lượt cán bộ, giáo viên đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và hoàn thiện các tiêu chuẩn chức danh đáp ứng yêu cầu công tác theo quy định. 

- Công tác thực hiện chế độ, chính sách luôn được quan tâm và thực hiện tốt giúp cho cán bộ, giáo viên công nhân viên trong Học viện yên tâm công tác, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, nhiệt tình góp phần hoàn thiện tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo mà Học viện được phân công.  

Theo chương trình Đại hội, bên cạnh công tác đánh giá, tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đại biểu cũng tiến hành tham luận, đóng góp các ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo các văn kiện của Đại hội Chi bộ cơ sở, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Học viện CSND và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi bộ cơ sở Phòng Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 03 đồng chí, lấy ý kiến Đại hội giới thiệu nhân sự Bí thư Chi bộ tại Đại hội và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện CSND nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chúc mừng Chi bộ  Phòng Tổ chức cán bộ đã tổ chức thành công Đại hội
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chúc mừng Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ đã tổ chức thành công Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đánh giá cao tinh thần khẩn trương, nghiêm túc của Ban chấp hành Chi bộ và các đảng viên thuộc Phòng Tổ chức cán bộ trong quá trình tổ chức Đại hội. 

Đồng chí đề nghị Chi bộ cơ sở tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Một là tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy - Ban Giám đốc Học viện trong việc sắp xếp, tuyển dụng cán bộ, đảm bảo lựa chọn được những cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức tốt. 

Hai là thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách, các chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên, gia đình chính sách, đảm bảo sự công bằng, công khai và dân chủ. 

Ba là tăng cường công tác quản lý cán bộ, chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác thanh tra bảo vệ chính trị nội bộ, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật, phòng ngừa sai phạm, loại trừ tiêu cực tham nhũng, lãng phí.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng và các đại biểu chúc mừng Phòng Tổ chức cán bộ đã tổ chức thành công Đại hội
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng và các đại biểu chúc mừng Phòng Tổ chức cán bộ đã tổ chức thành công Đại hội

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng chúc mừng Chi bộ cơ sở Phòng Tổ chức cán bộ đã tổ chức thành công Đại hội và chúc mừng các đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành mới của Chi bộ cơ sở Phòng Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT