Công bố Quyết định kiện toàn tổ chức Đảng đối với Đảng bộ Học viện Cảnh sát nhân dân
Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Học viện CSND
Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Học viện 

Cùng tham dự buổi lễ còn có đại diện Văn phòng Đảng ủy CATW, lãnh đạo Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an. Về phía Học viện CSND có Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ Học viện.

Trong những năm qua, Đảng bộ Học viện đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong lãnh đạo các mặt công tác của đơn vị, nhất là đã chú trọng lãnh đạo đổi mới nội dung, chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học và tham mưu chiến lược; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên; quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Nhờ đó, Đảng bộ Học viện không ngừng trưởng thành và ngày càng lớn mạnh về mọi mặt. Hiện nay, Đảng bộ Học viện CSND có 41 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 13 đảng bộ cơ sở, 28 chi bộ cơ sở, 106 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 3.875 đảng viên - là Đảng bộ có số lượng đảng viên nhiều nhất trong hệ thống các học viện, nhà trường trong CAND.

Căn cứ Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng của Trung ương, triển khai thực hiện Quy định số 192-QĐ/TW, ngày 18/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong CAND Việt Nam, ngày 24/02/2020 Ban Thường vụ Đảng ủy CATW ban hành Quyết định số 670-QĐ/ĐUCA về việc kiện toàn tổ chức đảng. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW đã quyết định lập 08 đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy CATW, trong đó có Đảng bộ Học viện CSND. Đây là sự ghi nhận của Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an đối với sự trưởng thành, phát triển của các tổ chức đảng được lập đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nói chung, Đảng bộ Học viện CSND nói riêng.

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu giao nhiệm vụ cho Đảng bộ Học viện CSND
Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu giao nhiệm vụ cho Đảng bộ Học viện 

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: Đây là một sự kiện quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng bộ Học viện CSND, nhất là trong dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), hướng tới chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2020), đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, đồng chí Thứ trưởng nồng nhiệt chúc mừng Đảng bộ Học viện đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương quyết định lập đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, Đảng bộ Học viện với tư cách là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đổi mới để lãnh đạo Đảng bộ Học viện thực hiện thành công nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Đồng thời, trong thời gian tiếp theo cần quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau đây:

Một là, Đảng ủy Học viện cần nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện nhiệm kỳ 2015-2020; kiện toàn Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Học viện và chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện CSND nhiệm kỳ 2020-2025 theo mô hình của đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng. Đồng thời, tăng cường công tác hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Hai là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội các đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng yêu cầu và nội dung đã được đề ra trong Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Thông tri số 01-TT/ĐUCA, ngày 19/9/2019 của Đảng ủy CATW về đại hội đảng các cấp trong CAND nhiệm kỳ 2020-2025.

Ba là, thường xuyên quan tâm đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trực thuộc và đội ngũ đảng viên để làm cơ sở nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác, nhất là các mặt công tác lớn, trọng tâm của Học viện; Rà soát chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Công an tăng cường hướng dẫn Đảng bộ Học viện CSND nói riêng, các tổ chức đảng được lập đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng theo Quyết định số 670-QĐ/ĐUCA, ngày 24/02/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW nói chung thực hiện tốt các quy định của Đảng đối với đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi lễ
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi lễ

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng, thay mặt toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ Học viện , Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng thể hiện quyết tâm xây dựng Đảng bộ Học viện ngày càng phát triển, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đủ sức hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trở thành Đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh và mẫu mực toàn diện”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT