Công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2019
Thiếu tướng PGS.TS Trần Minh Chất, Phó Giám đốc Học viện trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương cho đại diện các cán bộ, giảng viên trong niên hạn 2019

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Công an về việc xét thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương niên hạn 2019, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, lập danh sách đề nghị Giám đốc Học viện xét, quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương niên hạn 2019 cho 185 cán bộ, chiến sĩ đến niên hạn từ Đại úy trở xuống theo thẩm quyền.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, PGS.TS Trần Minh Chất - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện gửi lời chúc tới 185 cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2019. Đồng thời, đồng chí Phó Giám đốc cũng yêu cầu các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng lương lần này cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, Học viện CSND, tiếp tục rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với những trọng trách mà Đảng, Nhà nước, ngành Công an và Học viện CSND giao phó.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT