Công bố và trao quyết định bổ nhiệm các chức danh giảng dạy năm 2021
Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện phát biểu giao nhiệm vụ cho các giảng viên
Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện phát biểu giao nhiệm vụ cho các giảng viên

Hướng đến mục tiêu “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Học viện CSND luôn xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên là nhiệm vụ chiến lược và luôn được đặt lên hàng đầu. Giảng viên của Học viện thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng theo hướng vừa có lý luận vững vàng, vừa được trang bị kiến thức thực tiễn phong phú; đồng thời có khả năng thực hiện phương pháp giảng dạy tiên tiến, ứng dụng phương tiện hiện đại vào hoạt động giảng dạy. Bên cạnh đó, nhằm chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, Học viện thường xuyên cử giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện các tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh giảng dạy. 

Tại buổi lễ, Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện cho biết: thực hiện Thông tư của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn, thẩm quyền, quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh giảng dạy ở các trường trong Công an nhân dân, ngày 29/12/2021, Học viện CSND đã ký các quyết định bổ nhiệm chức danh giảng dạy năm 2021 đối với 37 đồng chí. Trong đó, bổ nhiệm chức danh Trợ giảng đại học giảng dạy thực hành đối với 01 đồng chí, bổ nhiệm chức danh Giảng viên đại học đối với 35 đồng chí và chuyển đổi bổ nhiệm từ chức danh Giảng viên chính cao đẳng sang chức danh Giảng viên đại học đối với 01 đồng chí.

Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện trao Quyết định bổ nhiệm các chức danh giảng dạy cho các giảng viên đạt tiêu chuẩn
Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện trao Quyết định bổ nhiệm các chức danh giảng dạy cho các giảng viên đạt tiêu chuẩn

Đồng chí Phó Giám đốc Học viện đặc biệt nhấn mạnh một số nhiệm vụ, yêu cầu đối với các giảng viên nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, đáp ứng yêu cầu giáo dục và đào tạo trong thời gian tới, cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục trau dồi, nắm vững kiến thức môn học được phân công giảng dạy, bổ sung kiến thức tổng quát về một số môn học có liên quan trong chương trình đào tạo được giao đảm nhiệm. Chủ động đăng ký tham gia hoạt động dạy giỏi để nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn.

Thứ hai, nắm vững mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo, có năng lực tổ chức cho học viên nghiên cứu khoa học; tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thực tập, thực tế cho học viên. Tích cực biên soạn giáo án, tập hợp các tài liệu tham khảo liên quan của môn học; ứng dụng, triển khai những kết quả nghiên cứu khoa học vào công tác giáo dục và đào tạo và thực tiễn công tác của lực lượng Công an nhân dân.

Thứ ba, chủ động tham gia biên soạn chương trình môn học, hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu học tập phục vụ việc giảng dạy. Kịp thời nắm bắt những công nghệ mới và ứng dụng trong tổ chức quản lý, giảng dạy, xây dựng và thiết kế bài giảng điện tử, ứng dụng các phần mềm tiện tích trong hệ thống E-learning, tìm kiếm nguồn tài liệu để phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, sử dụng thành thạo các công cụ, phương tiện hiện đại mà Học viện đã trang bị để nâng cao hiệu quả công tác.

Thứ tư, tích cực, chủ động tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học; viết và tham gia báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo khoa học; viết bài cho các tạp chí, chuyên đề khoa học liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn giảng dạy. 

Thứ năm, tiếp tục học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiêp vụ; đi thực tế, luân chuyển công tác có thời hạn và đảm bảo các tiêu chuẩn, tiêu chí để được bổ nhiệm các chức danh cao hơn. Trong quá trình đi thực tế, luân chuyển, ngoài việc nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, còn phải trực tiếp tham gia công tác nghiệp vụ của đơn vị thực tế để bổ sung và làm sáng tỏ các vấn đề lý luận giảng dạy, cập nhật những vấn đề mới qua thực tiễn công tác, phục vụ việc biên soạn tài liệu tham khảo, nghiên cứu khoa học, luận văn, luận án...

Đồng chí Phó Giám đốc Học viện cũng đề nghị lãnh đạo các khoa, đơn vị giảng dạy phải thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng trong Học viện, tạo điều kiện thuận lợi để các giảng viên được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, dạy giỏi, nghiên cứu khoa học và có thời gian đi công tác thực tế với thời lượng phù hợp đảm bảo yêu cầu đặt ra.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

PV 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT