Công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát môi trường trong tình hình hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Tới dự Hội thảo có Thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước; các nhà khoa học, cán bộ thực tiễn và giáo viên các trường Công an nhân dân.

Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

Trong những năm qua, công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng. Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt trong phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và đảm bảo an toàn thực phẩm nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển bền vững đất nước với nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, ATTP vẫn diễn biến phức tạp. Số vụ phát hiện, điều tra, xử lý năm sau thường cao hơn năm trước (năm 2016, phát hiện 14.855 vụ; năm 2017, phát hiện 19.397 vụ; năm 2018 phát hiện 24.642 vụ; năm 2019, phát hiện 25.346 vụ; 6 tháng đầu năm 2020, phát hiện 13.747 vụ). Kết quả phát hiện, điều tra, xử lý cho thấy thành phần đối tượng vi phạm ngày càng đa dạng, phức tạp cả về cá nhân và pháp nhân thương mại, phương thức thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt.

Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, ATTP ngoài việc thực hiện tốt công tác đấu tranh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng Cảnh sát môi trường cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các nội dung công tác nghiệp vụ cơ bản từ góc độ lý luận, thực tiễn tổ chức triển khai trong tình hình mới và đưa ra những kiến nghị đề xuất phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, ATTP trong thời gian tới.

Thượng tá Trần Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường báo cáo đề dẫn Hội thảo
Thượng tá Trần Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường báo cáo đề dẫn Hội thảo

Với ý nghĩa đó, Hội thảo khoa học “Công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát môi trường trong tình hình hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” là cơ hội để các nhà khoa học, cán bộ thực tiễn của Cục Cảnh sát môi trường, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an các đơn vị, địa phương đánh giá về kết quả thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản của đơn vị; làm rõ những khó khăn, vướng mắc về lý luận, thực trạng, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị những giải pháp cụ thể, thiết thực trong hoàn thiện lý luận, nâng cao hiệu quả thực hiện các nội dung công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát môi trường trong tình hình mới cũng như những vấn đề đặt ra đối với công tác giảng dạy, đào tạo chuyên ngành Trinh sát phòng, chống tội phạm về môi trường tại các học viện, trường trong Công an nhân dân.

Đại tá, PGS.TS Phạm Công Nguyên, Phó Giám đốc Học viện chủ trì phần tham luận tại Hội thảo
Đại tá, PGS.TS Phạm Công Nguyên, Phó Giám đốc Học viện chủ trì phần tham luận tại Hội thảo

Chủ đề Hội thảo đã nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ thực tiễn Công an các đơn vị, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Học viện CSND. Hơn 80 báo cáo khoa học gửi về Hội thảo đều có nội dung phong phú, đa dạng, phản ánh đúng chủ đề Hội thảo.

Kết quả Hội thảo sẽ được Ban tổ chức tập hợp, từ đó tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ những kiến nghị, giải pháp mang tính toàn diện, đồng bộ, sát với thực tiễn đấu tranh và phù hợp với công tác giảng dạy, đào tạo chuyên ngành Cảnh sát môi trường trong tình hình hiện nay.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT