“Công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an nhân dân - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Tham dự Hội thảo có Đại tá, TS Lê Xuân Cường, Phó Viện trưởng Viện Khoa học hình sự; các nhà khoa học, cán bộ, lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; đại diện Phòng Kỹ thuật hình sự Công an các tỉnh, lãnh đạo Khoa Kỹ thuật hình sự các học viện, nhà trường trong CAND; đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ và học viên chuyên ngành thuộc Học viện CSND.

Những năm gần đây, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã khiến tình hình tội phạm trên thế giới nói chung và ở nước ta nói riêng tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường. Sự xuất hiện của các loại tội phạm phi truyền thống đã gây ra rất nhiều khó khăn, thách thức cho công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm. Đòi hỏi lực lượng CAND phải không ngừng nỗ lực nghiên cứu, nắm bắt kịp thời các diễn biến của tình hình tội phạm, chủ động, tích cực phát huy hiệu quả các biện pháp công tác Công an nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 

Thiếu tướng, TS Chử Văn Dũng -  Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo
Thiếu tướng, TS Chử Văn Dũng - Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Trong các biện pháp công tác của ngành Công an, công tác nghiệp vụ cơ bản (NVCB) đã được hình thành và phát triển trong thời gian dài, trở thành một nội dung công tác đặc biệt quan trọng và không thể thiếu của lực lượng CAND. Theo quy định mới, Bộ Công an đã giao cho lực lượng Kỹ thuật hình sự nhiệm vụ tiến hành một số nội dung của công tác NVCB. Qua gần 4 năm triển khai thực hiện, lực lượng Kỹ thuật hình sự đã được tiến hành tương đối toàn diện ở cả 3 cấp (cấp Bộ, tỉnh, huyện). Tuy nhiên, thực tế triển khai các nội dung công tác điều tra cơ bản theo chức năng của lực lượng Kỹ thuật hình sự còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, cần phải thống nhất trong nhận thức và hoạt động thực tiễn.

Trước thực trạng đó, Hội đồng Lý luận Bộ Công an đã giao Học viện CSND tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an nhân dân - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học
Toàn cảnh Hội thảo khoa học

Quá trình chuẩn bị Hội thảo, Ban tổ chức đã nhận được hơn 58 bài viết của nhiều đơn vị và cá nhân trên toàn quốc bao gồm các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, các trường CAND, Công an các tỉnh/thành phố trực thuộc TW, các đồng chí Lãnh đạo cấp Cục, cấp phòng, các nhà khoa học công tác tại các đơn vị giảng dạy, đơn vị thực tiễn thuộc Bộ Công an. Các báo cáo tham luận đã được Ban tổ chức biên tập, thẩm định và thể hiện cụ thể trong nội dung của Kỷ yếu Hội thảo.

Đại biểu tham luận tại Hội thảo khoa học
Đại biểu tham luận tại Hội thảo khoa học

Phát biểu, tham luận tại Hội thảo, bám sát nội dung, yêu cầu đặt ra, các đại biểu đã tập trung đi sâu đánh giá và phân tích về các chủ đề trọng tâm sau đây:
- Lý luận chung về công tác NVCB của lực lượng KTHS - CAND;
- Cơ sở pháp lý của công tác NVCB theo chức năng của lực lượng KTHS - CAND;
- Thực trạng triển khai công tác NVCB của lực lượng KTHS trên các mặt công tác;
- Định hướng, kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác NVCB của lực lượng KTHS.

Sau Hội thảo, Học viện CSND sẽ tổng hợp, xây dựng báo cáo lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt, chỉ đạo các nhiệm vụ nghiên cứu, các giải pháp cụ thể nhằm triển khai có hiệu quả các nội dung công tác NVCB theo chức năng của lực lượng Kỹ thuật hình sự trong thời gian tới.

PV
 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT