Đảng bộ cơ sở Khoa Cảnh sát điều tra chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giảng viên

Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Phòng Tổ chức cán bộ cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ cơ sở Khoa Cảnh sát điều tra.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Học viện CSND, Đảng bộ cơ sở Khoa Cảnh sát điều tra đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác, hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác đã đăng ký cũng như các nhiệm vụ được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện phân công, số lượng giờ giảng hàng năm luôn vượt 200%, đơn vị đã có nhiều giảng viên tham gia và đạt giải trong các cuộc thi giảng viên dạy giỏi do Bộ Công an và Học viện tổ chức.

Đảng bộ đã đề xuất Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an tổ chức thành công kỳ thi tuyển Điều tra viên Bộ Công an năm 2018 và 2019; hỗ trợ tổ chức các kỳ thi Điều tra viên sơ cấp, trung cấp cho 44 tỉnh, thành phố trên cả nước; giảng dạy 04 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra cho Công an các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định và Thanh Hóa.

Xác định công tác nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đối với giảng viên, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ cơ sở Khoa Cảnh sát điều tra đã lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc động viên, khuyến khích các đảng viên tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học, qua đó đã đạt được một số kết quả như: tổ chức biên soạn, chỉnh lý 09 giáo trình và 20 sách chuyên khảo; nghiệm thu 05 giáo trình, 16 sách chuyên khảo; tham gia 03 đề tài cấp Nhà nước, 04 đề tài cấp Bộ, thực hiện 06 đề tài cấp cơ sở, thực hiện 05 chuyên đề thuộc Đề tài nhánh đề tài cấp Nhà nước; viết và đăng trên các tạp chí khoa học 196 bài báo, trong đó có 06 bài báo quốc tế; tổ chức thành công 02 Hội thảo khoa học: “Đào tạo, bồi dưỡng đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp của Điều tra viên trong tiến trình cải cách tư pháp”; Hội thảo quốc tế lấy lời khai theo suy đoán vô tội tổ chức năm 2017; 01 tọa đàm khoa học về phòng chống tội phạm có sử dụng bạo lực ở Thành phố Hải Phòng.

Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Khoa Cảnh sát điều tra nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Khoa Cảnh sát điều tra nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận để hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ cơ sở, tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Học viện CSND lần thứ XVII và các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Khoa Cảnh sát điều tra nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 07 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu cấp trên.

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực và thành tích mà Đảng bộ cơ sở Khoa Cảnh sát điều tra đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện thời gian tới, Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan đề nghị Đảng bộ Khoa Cảnh sát điều tra cần quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác giáo dục, đào tạo, trong đó cần đặc biệt quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ điều tra viên.

Đồng chí cũng đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở phải chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giảng viên. Thực hiện tốt chế độ chính sách và thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giúp cho cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

PV

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT