Đảng bộ cơ sở khoa Luật tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tham dự đại hội còn có Đại tá, PGS.TS Phạm Công Nguyên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Học viện, Văn phòng Đảng ủy Học viện; đại diện các Đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Học viện cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở khoa Luật.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Đảng viên tham dự Đại hội tiến hành biểu quyết 

Đại hội đã đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 trên tất cả các mặt công tác, như: công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo công tác xây dựng đảng và xây dựng lực lượng (công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng tổ chức Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, công tác đổi mới phương pháp lãnh đạo và hậu cần, đời sống)… 

Báo cáo trước đại hội, đồng chí Đại tá, PGS.TS Trần Hải Âu - Bí thư Đảng bộ cơ sở khoa Luật nêu bật những thuận lợi của Đảng bộ: Khoa Luật là đơn vị có số lượng cán bộ có trình độ chuyên môn cao, đơn cử như số lượng Đảng viên có trình độ chuyên môn Tiến sĩ: 16 đồng chí; có 07 đồng chí đang làm nghiên cứu sinh; Đảng viên có học hàm: PGS: 03 đồng chí; Giảng viên chính: 20 đồng chí; Đảng viên có trình độ lý luận chính trị Cao cấp: 20 đồng chí. Đội ngũ Đảng viên của Đảng bộ có xu hướng trẻ hóa, các Đảng viên trong Đảng bộ luôn nêu cao tính kỷ luật, trách nhiệm và gương mẫu trong công tác. Đồng thời, Đảng viên của Đảng bộ có trình độ chuyên môn vững vàng, tương đối đồng đều về trình độ, được chú trọng đào tạo nâng cao trình độ; đội ngũ giảng viên trẻ, chiếm tỉ lệ lớn, có sức khoẻ, năng động nhiệt tình trong công tác, đoàn kết. 

Báo cáo chính trị tại Đại hội cũng nêu rõ, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Đảng bộ cơ sở khoa Luật đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đóng góp vào quá trình phát triển của Học viện; phẩm chất, năng lực, trình độ của cán bộ, đảng viên trong đơn vị ngày càng phát triển; các mặt công tác của đơn vị từng bước được hoàn thiện, phát triển mở rộng theo hướng khoa học, hiện đại, gắn kết với thực tiễn quá trình đào tạo tại Học viện.

Cụ thể hóa những nội dung trong Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015 - 2020, BCH Đảng bộ cơ sở khoa Luật đã chú trọng chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và có trọng tâm, trọng điểm, triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác của đơn vị:

- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cũng được Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Khoa Luật quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, qua đó giúp cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ nhận thức rõ, đầy đủ nội dung các Nghị quyết, Quy định và Điều lệ Đảng; luôn phấn đấu rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, nhận thức đúng đắn về quan điểm chính trị và lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, kiên định, yên tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị của Ngành.

- Các chỉ tiêu đề ra hàng năm, đơn vị thực hiện đều đạt và vượt mức, như vượt từ 50-60% định mức giảng dạy, trong nhiệm kỳ 2015-2020  Khoa Luật đã mời 30 lượt báo cáo thực tế cho sinh viên; phối hợp với Toà án nhân dân Hà Nội, Toà án cấp cao tại Hà Nội mở 25 phiên toà xét xử; tổ chức 52 phiên tòa giả định (diễn án) tại Phòng xử án cho sinh viên chuyên ngành Tư pháp hình sự; Tố tụng hình sự và lớp kỹ năng tham dự phiên toà cho điều tra viên trong Công an nhân dân; 26 Báo cáo viên; tổ chức 17 cuộc thi học tốt; 15 lớp kỹ năng tham dự phiên Toà cho Điều tra viên trong Công an nhân dân; đào tạo, bồi dưỡng cho 28 đồng chí giảng viên tham gia hội giảng các cấp đều được giải cao; biên soạn 22 giáo trình dùng cho hệ Đại học và sau đại học, nghiên cứu 29 đề tài khoa học (cấp bộ: 05, cấp cơ sở: 24), hoàn thành 60 cuốn sách chuyên khảo, 01 tổng tập gồm 18 tập; tổ chức 18 hội thảo khoa học (trong đó 02 hội thảo khoa học cấp bộ); sưu tập hơn 9.350 đầu tài liệu cho thư viện nghiệp vụ Cảnh sát; phối hợp tổ chức đưa 700 sinh viên hệ tư pháp hình sự, tố tụng hình sự đi thực hành chính trị ở 2 tỉnh Quảng Ninh và Nghệ An được lãnh đạo và nhân dân đánh giá cao; tổ chức đưa 313 sinh viên hệ Tư pháp hình sự khoá 1 đi thực tập tốt nghiệp 6 tháng tại các đơn vị địa bàn thành phố Hà Nội (Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân các quận, huyện) và tổ chức liên hệ đưa hơn 200 sinh viên chuyên ngành Tư pháp hình sự, khóa 2 đi thực tập tốt nghiệp các địa phương trên địa bàn cả nước. 

Theo chương trình Đại hội, bên cạnh công tác đánh giá, tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đại biểu cũng tiến hành tham luận, đóng góp các ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo các văn kiện của Đại hội Đảng bộ cơ sở cơ sở, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Học viện CSND và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở khoa Luật nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 05 đồng chí, lấy ý kiến Đại hội giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng bộ cơ sở tại Đại hội và bầu 07 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện CSND nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đánh giá cao tinh thần khẩn trương, nghiêm túc của Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở khoa Luật và các đảng viên trong quá trình tổ chức Đại hội. Đồng chí Bí thư đề nghị Đảng bộ cơ sở cơ sở tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Một là, tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, các đồng chí là lãnh đạo khoa, tổ trưởng các tổ bộ môn phải là tấm gương và hạt nhân quy tụ sự đoàn kết các đồng chí cán bộ, giảng viên trong khoa Luật.

Hai là, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong toàn Đảng bộ, đặc biệt là “chuẩn hóa” hệ thống giáo trình, tài liệu học tập, hệ thống ngân hàng câu hỏi, đề thi và đáp án.

Ba là, Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên “chuyên gia”, nhất là chuyên ngành luật hình sự và tố tụng hình sự. Cấp ủy, lãnh đạo khoa cần có kế hoạch cụ thể đào tạo cán bộ “nguồn” để có thể đảm đương các nhiệm vụ được giao.

Bốn là, tăng cường hợp tác với các cơ quan tư pháp, nhất là các cơ quan tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội để làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo cho cán bộ điều tra viên trong tương lai.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng chúc mừng Đảng bộ cơ sở Khoa Luật đã tổ chức thành công Đại hội và chúc mừng các đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành mới của Đảng bộ cơ sở Khoa Luật nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu và đảng viên Đảng bộ cơ sở Khoa Luật chụp ảnh lưu niệm
Đại biểu và đảng viên Đảng bộ cơ sở Khoa Luật chụp ảnh lưu niệm

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT