Đảng bộ cơ sở Phòng Quản lý học viên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII
Đồng chí Nguyễn Quán Phú - Báo cáo viên cao cấp Ban Tuyên giáo Trung ương phổ biến Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, học viên Phòng Quản lý học viên

Thực hiện kế hoạch số 101-KH/ĐUCA ngày 26/11/2018 của Đảng ủy Công an Trung ương, Kế hoạch số 1286-KH/ĐU ngày 29/11/2018 của Đảng ủy Học viện CSND về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng, Đảng ủy cơ sở phòng Quản lý học viên đã tổ chức hội nghị nhằm giúp cán bộ học viên hiểu và nắm chắc tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng.

Học viên Học viện tích cực tham gia học tập Nghị quyết

Tại Hội nghị, cán bộ, học viên Phòng quản lý học viên đã nghe đồng chí Nguyễn Quán Phú - Báo cáo viên cao cấp Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng bao gồm: Những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Triển khai quán triệt, thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương"; Thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị

Kết thúc Hội nghị, toàn thể đảng viên, cán bộ, học viên đã được truyền tải những nội dung cơ bản, cấp bách và cốt lõi của của các Nghị quyết chuyên đề - là những quyết sách đề cập đến các vấn đề quan trọng, cấp bách; có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc, từ đó có thể nghiên cứu, học tập, vận dụng có hiệu quả trong các lĩnh vực công tác, góp phần xây dựng và phát triển Học viện vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Duy Nam

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT