Đảng bộ cơ sở Trung tâm Lưu trữ và Thư viện phấn đấu đạt nhiều thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ tới
Đại tá, TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Đại hội
Đại tá, TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Đại hội

Tham dự đại hội còn có Đại tá, TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện, đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Học viện, Văn phòng Đảng ủy Học viện, đại diện các Đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Học viện cùng tập thể Đảng ủy và đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Trung tâm Lưu trữ và Thư viện.

Trung tá, TS Lê Hồng Hải, Bí thư Đảng ủy cơ sở, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ và Thư viện trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020
Trung tá, TS Lê Hồng Hải, Bí thư Đảng ủy cơ sở, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ và Thư viện trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020

Dự thảo Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm tại Đại hội nêu rõ, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Đảng bộ cơ sở Trung tâm Lưu trữ và Thư viện đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, góp phần không nhỏ trong quá trình phát triển của Học viện; phẩm chất, năng lực, trình độ của cán bộ, đảng viên trong đơn vị ngày càng phát triển; các mặt công tác của đơn vị từng bước được hoàn thiện, phát triển mở rộng theo hướng khoa học, hiện đại, gắn kết với thực tiễn quá trình đào tạo tại Học viện.

Cụ thể hóa những nội dung trong Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015 - 2020, BCH Đảng bộ cơ sở Trung tâm Lưu trữ và Thư viện đã chú trọng chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và có trọng tâm, trọng điểm, triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác của đơn vị:

- Về công tác thư viện và lưu trữ, đơn vị đã xây dựng và triển khai thực hiện đề án “Xây dựng và phát triển vốn tài liệu đến năm 2020’’, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc 45 tiểu ban sưu tầm được 56.041 đầu tài liệu. Bổ sung 5.456 đầu tài liệu vào nguồn tài liệu của Thư viện, tiếp nhận 2.828 đầu tài liệu tương đương với 10.123 cuốn tài liệu ngoại văn từ Quỹ Châu Á, bổ sung 13 đầu báo, tạp chí... Chủ trì và phối hợp với cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (Koica) triển khai thực hiện có hiệu quả dự án “Xây dựng Thư viện điện tử tại Học viện Cảnh sát nhân dân” từ nguồn vốn ODA do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ, khánh thành và đưa hệ thống Thư viện điện tử vào khai thác sử dụng vượt tiến độ 06 tháng so với dự kiến; Phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu đề xuất Học viện trang bị hệ thống mượn trả tự động 24/7, hệ thống máy Scan robot, hệ thống kiểm kê sách tự động góp phần đưa hệ thống thư viện của Học viện CSND trở thành thư viện hiện đại nhất trong hệ thống thư viện các trường đại học CAND.

- Về công tác công tác quản trị mạng và bảo vệ bí mật nhà nước, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy cơ sở Trung tâm đã chỉ đạo tiếp quản và vận hành hệ thống Thư viện điện tử do Tổ chức KOICA tài trợ với nhiều hạng mục như: phần mềm quản lý thư viện; hệ thống máy chủ với nhiều thiết bị, tính năng gồm thiết bị lưu trữ dữ liệu, hệ thống backup dữ liệu, hệ thống ảo hóa các thiết bị máy trạm, đảm bảo duy trì hệ thống mạng ổn định, thông suốt và an toàn cho cơ sở dữ liệu, an ninh mạng máy tính trong Học viện. Từng bước mở rộng hạ tầng mạng thông tin nội bộ và các ứng dụng phần mềm trên phạm vi rộng phục vụ việc giảng dạy, học tập, tự nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, học viên trong Học viện... Phối hợp với các đơn vị chức năng trong Học viện triển khai các phần mềm ứng dụng, phần mềm tiện ích góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý các hoạt động chuyên môn. Bên cạnh đó, nghiên cứu, tham mưu xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; xây dựng Dự thảo Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong Học viện.

- Về công tác in, chế bản tài liệu, Trung tâm đảm bảo đáp ứng các nguồn tài liệu cũng như tiến độ phục vụ tài liệu, giáo trình cho các khoa, đặc biệt là tài liệu phục vụ Hội nghị, Hội thảo do Học viện chủ trì. Bên cạnh đó, cung cấp nguồn tài liệu phong phú bổ sung vào quỹ tài liệu của Thư viện, tạo lập môi trường thuận lợi phục vụ công tác nghiên cứu, học tập của học viên các hệ học, góp phần xây dựng Học viện trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu của lực lượng CAND và là đầu mối trong việc tập hợp đội ngũ các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu cho việc thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học lớn, có giá trị khoa học và thực tiễn cao.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Cùng với việc hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ cơ sở đơn vị luôn coi trọng, xác định công tác nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ không thể thiếu và phải được tiến hành đồng bộ với công tác chuyên môn, đặc biệt là nâng cao ý thức nghiên cứu khoa học cho cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trong đơn vị, đáp ứng về trình độ của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu tiến hành tham luận và tham gia đóng góp vào các văn kiện trình đại hội
Các đại biểu tiến hành tham luận và tham gia đóng góp vào các văn kiện trình đại hội

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cũng được Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Trung tâm Lưu trữ và Thư viện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, qua đó giúp cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhận thức rõ, đầy đủ nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định và Điều lệ Đảng; luôn phấn đấu rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, nhận thức đúng đắn về quan điểm chính trị và lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, kiên định, yên tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị của Ngành.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu lựa chọn Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Trung tâm Lưu trữ và Thư viện nhiệm kỳ 2020 - 2025
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu lựa chọn Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Trung tâm Lưu trữ và Thư viện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo chương trình, bên cạnh công tác đánh giá, tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đại biểu cũng tiến hành tham luận, đóng góp các ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo các văn kiện của Đại hội Đảng bộ cơ sở đơn vị, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Học viện CSND và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Trung tâm Lưu trữ và Thư viện nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 07 đồng chí, lấy ý kiến Đại hội giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy tại Đại hội và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện CSND nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại tá, TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện và các đại biểu chúc mừng Trung tâm Lưu trữ và Thư viện đã tổ chức thành công Đại hội
Đại tá, TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện và các đại biểu chúc mừng Trung tâm Lưu trữ và Thư viện đã tổ chức thành công Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Đại tá, TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện đánh giá cao tinh thần khẩn trương, nghiêm túc của Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở và các đảng viên thuộc Trung tâm Lưu trữ và Thư viện trong quá trình tổ chức Đại hội. Đồng chí Phó Giám đốc Học viện chúc mừng các đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành mới của Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bày tỏ sự tin tưởng rằng, Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Trung tâm được bầu ra tại Đại hội sẽ tiếp nối, phát huy tốt truyền thống và những thành tích mà Đảng bộ cơ sở Trung tâm Lưu trữ và Thư viện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đạt được, tiếp tục lãnh đạo Đảng bộ cơ sở Trung tâm đạt nhiều thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ tới.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT