Đảng bộ cơ sở Văn phòng Học viện thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Văn phòng Học viện nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Văn phòng Học viện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cùng dự có đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Học viện, Văn phòng Đảng ủy; đại diện các Đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Học viện cùng toàn thể 71 đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở Văn phòng Học viện.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, sự quan tâm, phối hợp của các đơn vị chức năng, Đảng bộ cơ sở Văn phòng Học viện thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra. Đảng ủy cơ sở và lãnh đạo đơn vị có sự phối hợp chặt chẽ và thống nhất trong việc định hướng chủ trương, triển khai tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch công tác của đơn vị nói chung và của các chi bộ trực thuộc nói riêng, cụ thể:

- Về công tác tham mưu tổng hợp, Đảng bộ cơ sở Văn phòng Học viện đã lãnh đạo thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả và tạo đột phá trong công tác nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện; kịp thời tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện giải quyết các công việc thường xuyên, đột xuất của Nhà trường; Chủ trì xây dựng và phối hợp, đôn đốc các đơn vị thực hiện các kế hoạch công tác lớn của Học viện; Chủ trì, phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động lớn của Học viện và lực lượng CAND; Làm tốt vai trò là đầu mối chủ trì tổ chức thực hiện thành công các chương trình, kế hoạch công tác khác do lãnh đạo Bộ Công an giao cho Học viện; duy trì hoạt động hợp tác, kết nghĩa với các đơn vị trong và ngoài ngành Công an.

- Về công tác Pháp chế và cải cách hành chính, Đảng ủy cơ sở thường xuyên giám sát, chỉ đạo xây dựng và triển khai chương trình công tác pháp chế và cải cách hành chính các năm học; xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; công tác thực hiện dân chủ trong CAND; xây dựng các báo cáo chuyên đề thuộc các lĩnh vực công tác theo định kỳ 6 tháng, tổng kết năm và các báo cáo đột xuất. Tham gia góp ý kiến trên 60 lượt dự thảo các văn bản theo yêu cầu của các đơn vị. Trong đó có nhiều văn bản quan trọng như: góp ý Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Giáo dục đại học; Thông tư của Bộ Công an...

- Về công tác viễn thông và thông tin chỉ huy, hiệu quả, chất lượng các mặt công tác viễn thông và thông tin chỉ huy của Học viện ngày càng được nâng cao. Công tác văn thư, lưu trữ, xử lý công văn đi và đến chính xác, kịp thời, bảo mật, an toàn, vào sổ, thống kê, lưu trữ các loại công văn, quyết định đảm bảo theo đúng quy định. Đảm bảo quy trình số hóa công văn qua hệ thống quản lý văn bản điều hành, góp phần xây dựng quy trình công tác văn thư khoa học, đảm bảo tốt các yêu cầu công tác. Đảm bảo thực hiện tuyệt đối bảo mật, chính xác, kịp thời trong công tác cơ yếu, giao liên. Phối hợp với các đơn vị chức năng hoàn thiện kết nối liên thông các hệ thống điện tử trong toàn Học viện.

- Về công tác thường trực, bảo vệ, với phương châm “Trật tự, kỷ cương, văn minh, lịch sự”, công tác trực ban, bảo vệ được duy trì nghiêm túc, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị trong Học viện và lực lượng Trực ban lãnh đạo, sĩ quan đảm bảo tốt công tác trực ban bảo vệ cơ quan. Xây dựng và thực hiện tốt các phương án bảo vệ hè, bảo vệ Tết, bảo vệ các kỳ thi; các ngày khai giảng, bế giảng, lễ kỷ niệm lớn của Học viện; Xây dựng và triển khai các phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn của Học viện. Đã tiến hành rà soát, bổ sung trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy trong Học viện; Duy trì và tăng cường biện pháp kiểm soát xe, người ra vào cổng đảm bảo trật tự, kỷ cương, an toàn như: Cấp phát biển xe ô tô ra vào Học viện cho cán bộ, học viên. Cấp phát biển tên cho cán bộ hợp đồng công tác tại Học viện. Phối hợp với chính quyền địa phương và Công an phường Cổ Nhuế 2 duy trì đảm bảo an ninh, trật tự khu vực xung quanh Học viện đóng quân.

- Về công tác quản lý, sử dụng phương tiện, Đảng ủy cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo việc sử dụng các chủng loại xe phục vụ cho công tác thường xuyên, đột xuất của Học viện một cách hiệu quả, thường xuyên kiểm tra, theo dõi về mặt kỹ thuật, bảo dưỡng xe theo đúng định kỳ, đảm bảo các thông số kỹ thuật phục vụ công tác.

- Về công tác Hợp tác quốc tế, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Đảng bộ cơ sở đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp với các đối tác truyền thống và không ngừng mở rộng, thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác tiềm năng mới. Học viện CSND là cơ sở giáo dục đi đầu trong các học viện, trường Công an nhân dân về lĩnh vực hợp tác với các trường đào tạo Cảnh sát và đào tạo luật, tư pháp với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Đi cùng với đó là xây dựng cơ chế trao đổi học viên, giảng viên, trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và tổ chức tập huấn, hội thảo khoa học quốc tế với các cơ sở đào tạo Công an, Cảnh sát và thực thi pháp luật của các nước trên thế giới.

Thượng tá, TS Cao Hoàng Long, Chánh Văn phòng Học viện phát biểu tại Đại hội
Thượng tá, TS Cao Hoàng Long, Chánh Văn phòng Học viện phát biểu tại Đại hội

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm, đối thoại với cán bộ, đảng viên. Từ đó, định hướng cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức và hành động đúng đắn, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại nơi làm việc cũng như nơi cư trú; Xác định rõ và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Minh chứng cho những kết quả đáng khích lệ đó, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ cơ sở Văn phòng có 05 năm liền đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”; năm học 2016 - 2017, Đơn vị được tặng Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân; năm học 2018 - 2019, đạt Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; Phân loại đảng viên hàng năm, 80% đảng viên đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 5 đến 7 đảng viên đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tập thể đơn vị và nhiều cá nhân được Bộ Công an và Giám đốc Học viện tặng Bằng khen, Giấy khen trong các đợt thi đua, các cuộc vận động.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu lựa chọn Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Văn phòng Học viện nhiệm kỳ 2020 - 2025
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu lựa chọn Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Văn phòng Học viện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại Đại hội, trên cơ sở đánh giá đúng những kết quả đạt được, những khuyết điểm, hạn chế, phân tích rõ nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua, Đại hội đã thảo luận dân chủ, sôi nổi và thống nhất cao về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong nhiều giải pháp thực hiện các mục tiêu đó, coi trọng xây dựng đạo đức, lối sống, lễ tiết, tác phong, văn hoá ứng xử của người cán bộ, chiến sĩ CAND; gắn các hoạt động của toàn lực lượng với thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” góp phần làm chuyển biến toàn diện, sâu sắc về mọi mặt và về hình ảnh cao đẹp của người cán bộ, chiến sĩ CAND, nhằm tạo bước chuyển biến đột phá, góp phần xây dựng Đảng bộ trở thành đơn vị kiểu mẫu về văn hóa ứng xử và Điều lệnh CAND.

Đặc biệt, trong đợt tổ chức Đại hội lần này, Đảng bộ cơ sở Văn phòng Học viện là đơn vị thực hiện thí điểm bầu Bí thư tại đại hội. Theo đó, Thượng tá, TS Cao Hoàng Long, Chánh Văn phòng Học viện được Đại hội tín nhiệm bầu giữ Chức vụ Bí thư Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ mới với số phiếu đạt tỷ lệ 100%, thể hiện ý chí đoàn kết, đồng thuận cao trong tập thể cán bộ, đảng viên đơn vị. Đại hội cũng đã bầu 05 đồng chí vào Ban Chấp hành khoá I, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện CSND lần thứ XVII gồm 07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo đại hội.
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ cơ sở Văn phòng Học viện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua cũng như công tác chuẩn bị đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy trình các nội dung của Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bên cạnh đó, đồng chí Giám đốc Học viện cũng góp ý một số nội dung trong báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ cơ sở Văn phòng nhằm hoàn thiện thêm dự thảo các văn kiện của Đại hội Đảng bộ cơ sở đơn vị, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Học viện CSND. Đồng thời, gợi mở các vấn đề để Đại hội tập trung thảo luận, đề ra những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi cao nhằm xây dựng Đảng bộ cơ sở Văn phòng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

PV


Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT