Đảng bộ cơ sở Viện Khoa học Cảnh sát cải cách lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Học viện, Văn phòng Đảng ủy Học viện, đại diện lãnh đạo Phòng Công tác đảng và công tác chính trị cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở Viện Khoa học Cảnh sát.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới dự chỉ đạo sát sao của Ban chấp hành Đảng bộ, với sự cố gắng của toàn thể đội ngũ đảng viên, Đảng bộ cơ sở Viện Khoa học Cảnh sát đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ luôn được coi trọng, qua đó phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng viên. Công tác xây dựng tổ chức Đảng, kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đã được quán triệt thực hiện nghiêm túc theo nguyên tắc, điều lệ Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên.

Công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học đã được quán triệt thực hiện theo kế hoạch, chỉ tiêu được giao. Đảng bộ đã thực hiện và nghiệm thu 03 đề tài cấp Nhà nước; 4 đề tài cấp Bộ; 15 đề tài cấp cơ sở; tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện nghiên cứu nhiều đề tài cấp Nhà nước nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc; nghiêm thu 03 đề tài nhánh thuộc đề tài cấp Nhà nước và 09 chuyên đề nhánh thuộc đề tài cấp Nhà nước đạt loại xuất sắc. Kết quả công tác giảng dạy trong các năm học luôn vượt chỉ tiêu giờ giảng theo quy định.

Ban chấp hành Đảng bộ đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hoạt động quản lý, tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu. Cụ thể, trong nhiệm kỳ, đã tổ chức biên soạn Tổng tập Lý luận nghiệp vụ Cảnh sát theo tiến độ đề ra; biên soạn 05 cuốn từ điển chuyên ngành gồm: Từ điển Công an Anh - Việt, Nga  - Việt, Pháp - Việt, Trung - Việt và Việt - Lào; biên soạn, chỉnh lý và xuất bản 14 giáo trình và sách chuyên khảo.

Đảng bộ đã tổ chức thực hiện nhiều hội thảo khoa học bám sát những vấn đề liên quan đến thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, điển hình như: Tội phạm có sử dụng bạo lực ở Việt Nam - Tình hình, nguyên nhân và giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống; 20 năm Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; Phòng ngừa, điều tra và hỗ trợ nạn nhân mua bán người… Phối hợp với các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế tổ chức nhiều khóa tập huấn về phòng, chống mua bán người, về điều tra, truy tố, xét xử tội phạm liên quan đến động vật hoang dã cho cán bộ thuộc các ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án. Tham gia tổng kết chuyên án do Công an các địa phương tổ chức, góp phần gắn kết các hoat động nghiên cứu và thực tiễn tổ chức hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Công tác xuất bản các chuyên đề Tội phạm học và khoa học hình sự, Chuyên đề Nghiên cứu phát triển lý luận Cảnh sát, Chuyên đề Nghiên cứu An toàn giao thông đã đảm bảo đúng kỳ hạn, tôn chỉ mục đích và chất lượng, được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và các độc giả đánh giá cao.

Đảng bộ cơ sở cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực cho Tiểu ban Lý luận bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, chủ động đôn đốc và kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của các đơn vị, cá nhân được phân công.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chúc mừng Đại hội
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chúc mừng Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành tham luận, đóng góp các ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo các văn kiện của Đại hội Đảng bộ cơ sở, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Học viện CSND và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Viện Khoa học Cảnh sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 07 đồng chí, lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bầu chức danh Bí thư Đảng bộ cơ sở và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện CSND nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đánh giá cao quá trình chuẩn bị Đại hội chu đáo, nghiêm túc của Đảng bộ cơ sở Viện Khoa học Cảnh sát. Đối với những nội dung nêu trong Báo cáo chính trị, đồng chí Giám đốc Học viện cơ bản nhất trí và ghi nhận những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Viện Khoa học Cảnh sát. Đồng chí đề nghị Đảng bộ xác định rõ nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội trên cơ sở đánh giá những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT