Đảng bộ Học viện CSND kiện toàn tổ chức đảng phù hợp với tổ chức bộ máy bên trong

Tham dự chương trình có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Học viện, UBKT Đảng ủy Học viện, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện và toàn thể đảng viên thuộc các tổ chức đảng có quyết định giải thể, đổi tên, thành lập mới.

Trung tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trao Quyết định đổi tên đối với 03 chi bộ cơ sở
Trung tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trao Quyết định đổi tên đối với 03 chi bộ cơ sở

Tại chương trình, thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện CSND, Lãnh đạo Phòng Chính trị đã thông báo một số nội dung chính về việc kiện toàn tổ chức đảng tại Đảng bộ Học viện CSND khi thực hiện Đề án số 19 và Phương án số 01 của Bộ Công an và công bố các quyết định có liên quan. Theo đó, để phù hợp với tổ chức bộ máy bên trong, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện CSND quyết định giải thể 16 tổ chức đảng gồm 09 đảng bộ cơ sở, 07 chi bộ cơ sở; giữ nguyên 10 tổ chức đảng không bị tác động bởi Đề án số 19 gồm 02 đảng bộ cơ sở và 08 chi bộ cơ sở; đổi tên 03 chi bộ cơ sở; thành lập mới 13 tổ chức cơ sở đảng gồm 01 đảng bộ cơ sở và 12 chi bộ cơ sở; riêng đối với Đảng bộ cơ sở Phòng QLHV chờ hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Cấp ủy các tổ chức đảng mới được thành lập sẽ do Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện chỉ định. Các tổ chức đảng còn lại sẽ tiến hành kiện toàn cấp ủy với số lượng và cơ cấu hợp lý để đảm bảo sự lãnh đạo mọi mặt công tác của đơn vị.

Trung tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trao Quyết định thành lập mới đối với 13 chi bộ cơ sở
Trung tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trao Quyết định thành lập mới đối với 13 chi bộ cơ sở
Trung tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên
Trung tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Hải Hưng

Cũng tại buổi lễ, Đảng ủy Học viện đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ.

Trung tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
Trung tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chúc mừng các đồng chí được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và các tổ chức đảng được kiện toàn. Đồng chí đề nghị cấp ủy các tổ chức đảng được thành lập mới, đổi tên nhanh chóng ổn định tổ chức, khẩn trương xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình hành động để đảm bảo sự thống nhất trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị. Các đơn vị chức năng như: Phòng Chính trị, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở tổ chức hoạt động, sinh hoạt theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và Đảng ủy Công an Trung ương.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT