Đảng bộ Khoa LLCT&KHXHNV phấn đấu đạt nhiều thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ mới
Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Khoa LLCT&KHXHNV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tham dự đại hội có Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Học viện, Văn phòng Đảng ủy Học viện, đại diện phòng Tổ chức cán bộ cùng tập thể đảng viên Đảng bộ Khoa LLCT&KHXHNV.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo của đảng ủy Học viện CSND, Đảng bộ Khoa LLCT&KHXHNV đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đặt ra, góp phần vào quá trình phát triển của Học viện; phẩm chất, năng lực, trình độ của cán bộ, đảng viên trong đơn vị ngày càng phát triển; các mặt công tác của đơn vị từng bước được hoàn thiện, phát triển hướng khoa học, hiện đại, gắn kết với thực tiễn quá trình đào tạo tại Học viện.

Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hoan phát biểu tại đại hội
Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hoan phát biểu tại Đại hội

Cụ thể hóa những nội dung trong Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015 - 2020, BCH Đảng bộ Khoa LLCT&KHXHNV đã chú trọng chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và có trọng tâm, trọng điểm, triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác của đơn vị.

- Về công tác giảng dạy: Các đảng viên trong Đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc quy chế giảng dạy, thi kiểm tra điều kiện và chấm thi hết môn đối với các khóa học, hệ học trong và ngoài Học viện; và hoàn thành vượt mức giờ giảng, có năm vượt trên 200% chi tiêu. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã chỉ đạo tổ chức cho giáo viên tham gia 2 hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp Bộ, thực hiện trên 50 bài dạy giỏi các cấp, 30 đồng chí đảng viên có bài dạy giỏi các cấp và giờ dạy giỏi; 8 đồng chí được suy tôn giáo viên dạy giỏi cấp Học viện; 5 đồng chí được suy tôn giáo viên dạy giỏi cấp Bộ; 10 đồng chí được công nhận chức danh giảng viên chính. Tổ chức trên 20 cuộc thi học tốt các môn lý luận Mác - Lênin và Khoa học xã hội nhân văn đối với các hệ học trong Học viện, với nhiều hình thức phong phú, sinh động và hiệu quả.Đặc biệt, từ năm học 2015-2016 đơn vị đã đảm nhiệm thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, bồi dưỡng kiến thức tương đương trung cấp lý luận chính trị cho hơn 200 lượt lớp các khóa, hệ học của Học viện CSND.Hiện nay đơn vị đang thực hiện công tác giảng dạy trình độ cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an.

Thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy Học viện về công tác giáo dục và đào tạo, nhất là quan điểm chỉ đạo gắn giảng dạy lý luận với thực tiễn, Đảng bộ Khoa đã phối hợp chỉ đạo và tổ chức cho 05 khóa đào tạo chính quy, 4 khóa Tư pháp hình sự đi thực hành chính trị - xã hội tại các tỉnh Tây Ninh, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Nam, Lào Cai, Thái Nguyên; tổ chức cho trên 50 lớp học các hệ học đi thăm quan thực tế tại các khu di tích lịch sử, như: K9 Ba Vì, Nha Công an trung ương tại tỉnh Tuyên Quang, Bái Đính, Ninh Bình; các bảo tàng lịch sử, như: Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Quân đội, Bảo tàng Công an nhân dân,... Kết quả hoạt động thực hành chính trị - Xã hội đã góp phần quan trọng vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo của Học viện CSND.

- Công tác nghiên cứu khoa học: trong nhiệm kỳ qua đơn vị đã chỉnh lý, viết mới 5 giáo trình; viết mới 4 tập bài giảng; chỉnh lý trên 100 bộ hồ sơ bài giảng của các hệ học; đăng hơn 250 bài báo, kỷ yếu khoa học; nghiệm thu 7 đề tài cấp cơ sở, tham gia và thực hiện 1 đề tài nhánh cấp Nhà nước và 4 đề tài cấp cơ sở; tổ chức thành công 03 hội thảo khoa học, tham gia 1 hội thảo quốc tế, 3 hội thảo khoa học cấp Quốc gia và nhiều Hội thảo khoa học khác của Học viện CSND.

- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cũng được Ban chấp hành Đảng bộ KhoaLLCT&KHXHNV chú ý quan tâm và đặc biệt coi trọng qua đó giúp cán bộ, đảng viên trong Chi bộ nhận thức rõ, đầy đủ nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định và Điều lệ Đảng; luôn phấn đấu rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, nhận thức đúng đắn về quan điểm chính trị và lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, kiên định, yên tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị của Ngành.

Đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ
Đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ

Theo chương trình, bên cạnh công tác đánh giá, tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đại biểu cũng tiến hành tham luận, đóng góp các ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo các văn kiện của Đại hội Đảng bộ Khoa LLCT&KHXHNV, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Học viện CSND và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khoa LLCT&KHXHNV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, lấy ý kiến Đại hội giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy tại Đại hội và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện CSND nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công tác kiểm phiếu được tiến hành công khai, minh bạch
Công tác kiểm phiếu được tiến hành công khai, minh bạch

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hoan - Phó Giám đốc Học viện đánh giá cao tinh thần khẩn trương, nghiêm túc của Ban chấp hành Đảng bộ và các đảng viên thuộc Đảng bộ Khoa LLCT&KHXHNV trong quá trình tổ chức Đại hội. Đồng chí Phó Giám đốc Học viện chúc mừng các đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành mới của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bày tỏ sự tin tưởng rằng, Ban chấp hành Đảng bộ Khoa LLCT&KHXHNV được bầu ra tại Đại hội sẽ tiếp nối, phát huy tốt truyền thống và những thành tích mà Đảng bộ Khoa LLCT&KHXHNV nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đạt được, tiếp tục lãnh đạo Đảng bộ Khoa LLCT&KHXHNV đạt nhiều thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ tới.

Đại biểu và tập thể đảng viên Đảng bộ Khoa LLCT&KHXHNV chụp hình lưu niệm
Đại biểu và tập thể đảng viên Đảng bộ Khoa LLCT&KHXHNV chụp hình lưu niệm

PV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT