“Đào tạo lực lượng Cảnh sát nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tại địa bàn xã”
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tham dự Hội thảo còn có đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, lãnh đạo Công an các địa phương, đại diện các học viện, trường CAND, Học viện Biên phòng...

Thực hiện chủ trương đưa Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, việc làm tốt công tác giáo dục, đào tạo cho đội ngũ CBCS, sẽ giúp cho quá trình triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước vào sâu rộng thực tiễn đời sống xã hội, khắc phục được những hạn chế, thiếu sót mà lực lượng Công an xã bán chính quy đảm nhận, làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, giúp cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cảnh sát nhân dân nói riêng quán triệt và thực hiện thắng lợi các mục tiêu quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới tại địa bàn nông thôn.

Đứng trước những yêu cầu, đòi hỏi cần phát huy vai trò công tác đào tạo lực lượng đảm nhiệm các chức danh Công an xã, phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn nông thôn. Công tác đào tạo lực lượng Cảnh sát nhân dân bố trí tại xã đã được đầu tư, quan tâm đúng mức và có những đóng góp quan trọng cho công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn. Với sự nghiên cứu nghiêm túc, bài bản trong đào tạo, bồi dường đội ngũ Công an chính quy bổ trí tại xã.

Tuy nhiên, trước những biến đổi mau lẹ của tình hình, sự phức tạp trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, các vấn đề an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống ở địa bàn nông thôn...Việc triến khai đồng bộ việc đưa Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã mới dừng lại ở những bước đầu, không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Đòi hỏi cần thiết phải có các giải pháp hữu hiệu và tương đối toàn diện, trong đó có công tác đào tạo lực lượng Cảnh sát nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tại địa bàn xã.

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển ứng dụng lý luận vào thực tiễn bảo đảm an ninh trật tự, Tiểu ban Lý luận bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Hội đồng lý luận Bộ Công an phối hợp với Học viện CSND tổ chức Hội thảo khoa học “Đào tạo lực lượng Cảnh sát nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tại địa bàn xã”.

Đây là Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm công tác bồi dưỡng cho lực lượng Công an xã chính quy, những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân; trên cơ sở đó có những kiến nghị, giải pháp để tiếp tục làm tốt công tác này trong thời gian tới. Đồng thời, rà soát lại hệ thống chuyên ngành, chương trình, hình thức và các điều kiện phục vụ đào tạo lực lượng Cảnh sát nhân dân để có chiến lược, kế hoạch đào tạo phù hợp cung cấp nguồn nhân lực cho lực lượng Công an xã chính quy.

Thiếu tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Trưởng Tiểu ban Lý luận bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Hội đồng lý luận Bộ Công an, Giám Đốc Học viện chủ trì Hội thảo
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Trưởng Tiểu ban Lý luận bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Hội đồng lý luận Bộ Công an, Giám đốc Học viện chủ trì Hội thảo

Tại Hội thảo, bàn về vấn đề “Đào tạo cán bộ trình độ đại học Cảnh sát nhân dân đáp ứng yêu cầu công tác tại địa bàn xã”, Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện đã khái quát về tình hình và thực trạng hiện nay tại địa bàn nông thôn trên nước ta. Cùng với đó, nêu rõ những nội dung cần thực hiện nhằm đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ đại học, góp phần quan trọng trong tiến trình “chính quy hóa” lực lượng Công an xã, công tác đào tạo cán bộ của các học viện, trường đại học Công an nhân dân trong những năm sắp tới, cụ thể: 

- Chủ động trong công tác xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho lực lượng Công an chính quy tại các xã, nhằm đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở. 

- Đổi mới phương thức tổ chức đào tạo, tăng cường gắn kết giữa lý luận với thực tiễn công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn cấp xã.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đủ năng lực, trình độ để tham gia tích cực, có hiệu quả vào công tác đào tạo cán bộ CSND có trình độ đại học đáp ứng yêu cầu công tác tại địa bàn xã. 
- Kiến nghị Bộ Công an tiến hành sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá thực tiễn công tác tổ chức và hoạt động của lực lượng Công an chính quy ở địa bàn xã.

Đồng chí Giám đốc Học viện cũng đề nghị, trong thời gian tới, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an các địa phương cần có kế hoạch theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực tiễn để một mặt đánh giá hiệu quả, thành tích đã đạt được, mặt khác chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Trên cơ sở đó, các học viện, trường đại học trong Công an nhân dân nghiên cứu, cập nhật, bổ sung các nội dung mới trong chương trình đào tạo, đảm bảo cán bộ đào tạo bậc đại học được cung cấp đầy đủ tri thức, đào tạo chuyên sâu, cập nhật về nghiệp vụ Công an xã, đáp ứng tốt yêu cầu công tác bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới. 

Thiếu tướng Phạm Hồng Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát biểu tham luận tại Hội thảo
Thiếu tướng Phạm Hồng Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát biểu tham luận tại Hội thảo

Dưới sự chủ trì của đồng chí Giám đốc Học viện, các đại biểu đã tập trung đi sâu, làm rõ những vấn đề liên quan như:

- Làm rõ các vấn đề có liên quan đến công tác đào tạo lực lượng Cảnh sát nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tại địa bàn xã;

- Phân tích, đánh giá các quy định về công tác đào tạo lực lượng Cảnh sát nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tại địa bàn xã;

- Thực trạng, kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra trong công tác đào tạo lực lượng Cảnh sát nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tại địa bàn xã.

Kết thúc Hội thảo, Ban tổ chức đã tập hợp các ý kiến đóng góp, từ đó chọn lọc những tham luận có giá trị tham khảo nhằm xây dựng văn bản báo cáo trình Bộ Công an.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT