Định hướng, giải pháp giải quyết tốt mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội ở nước ta trong thời gian tới

Tham dự Hội thảo có PGS.TS Lê Minh Thông, nguyên trợ lý Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; GS.TS Trần Văn Phòng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Thiếu tướng, GS.TS Bùi Quảng Bạ, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh - Bộ Công an; PGS.TS Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện Quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS Chu Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội; PGS.TS Hoàng Hùng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Trương Thị Hồng Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách Tư pháp, Ban Nội chính Trung ương; TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó Vụ trưởng, Văn phòng Trung ương Đảng; TS Đoàn Trường Thụ, Vụ trưởng, Trưởng ban Chính trị Tạp chí Cộng sản; TS Hoàng Xuân Châu, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Luật miền Bắc; TS Nguyễn Đỗ Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp; TS Nguyễn Thị Nắng Mai, Trưởng Ban Dân vận quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội cùng các nhà khoa học, cán bộ, lãnh đạo trong và ngoài ngành Công an và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện CSND.

Đại biểu tham dự Hội thảo khoa học
Đại biểu tham dự Hội thảo khoa học

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định: “phải nắm vững và xử lý tốt các mối quan hệ lớn trong đường lối đổi mới của Đảng là yêu cầu cấp thiết, quan trọng. Trong đó, thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỳ cương xã hội là mối quan hệ mới được Đại hội XIII của Đảng bổ sung trong định hướng phát triển đất nước”. 

Điều này cũng được ghi nhận trong bài học kinh nghiệm đã được Đảng ta đúc kết trọng Đại hội XIII: Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước phải luôn quán triệt sầu sắc quan điểm dân là gốc; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.

Trước tình hình đó, Bộ Công an luôn chủ động nghiên cứu, nắm vững tình hình để từ đó có thể tham mưu, đề xuất Đảng, Nhà nước; đưa ra các trao đổi, kiến nghị với các Bộ, các Ngành hữu quan và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giải quyết tốt mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỉ cương xã hội trong tình hình mới.

Nhằm tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và tiếp tục bổ sung, hoàn thiện những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến mối quan hệ này, góp phần xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện CSND đã tiến hành tổ chức Hội thảo khoa học: “Định hướng, giải pháp giải quyết tốt mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội ở nước ta trong thời gian tới và những khuyến nghị góp phần xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học
Toàn cảnh Hội thảo khoa học

Hội thảo đã thu hút, tập hợp được các kết quả nghiên cứu, tổng kết, đánh giá, đóng góp ý kiến của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, các chuyên gia, những cán bộ thực tiễn trong và ngoài ngành Công an.

PGS.TS Lê Minh Thông, nguyên Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu tham luận tại Hội thảo
PGS.TS Lê Minh Thông, nguyên Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu tham luận tại Hội thảo
TS Chu Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội phát biểu tham luận tại Hội thảo
TS Chu Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội phát biểu tham luận tại Hội thảo
GS.TS Trần Văn Phòng, Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo
GS.TS Trần Văn Phòng, Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo

Bám sát nội dung, yêu cầu của kế hoạch và chương trình đặt ra, tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung đi sâu nghiên cứu, tích cực thảo luận, trao đổi và đưa ra được những luận cứ khoa học, làm rõ một số vấn đề sau:

- Những vấn đề thực tiễn của mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn hiện nay;

- Những định hướng, giải pháp để giải quyết thực trạng của mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội ở nước ta trong thời gian tới;

- Khuyến nghị góp phần xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhằm giải quyết mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội ở Việt Nam.

Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu - Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo
Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu - Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Kết luận tại Chương trình, Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu - Phó Giám đốc Học viện khẳng định, các bài viết, ý kiến tham luận của các chuyên gia, các nhà khoa học phản ánh khá toàn diện, sâu sắc, sát với chủ đề Hội thảo. Đây thực sự là những ý kiến đóng góp tâm huyết để vận dụng vào giải quyết mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

Từ những kết quả đạt được, đồng chí Phó Giám đốc Học viện hy vọng những ý tưởng, nội dung khoa học được trình bày tại Hội thảo sẽ được thí điểm áp dụng trên thực tiễn nhằm giải quyết tốt mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội tại các đơn vị, địa phương. Từ đó có đánh giá, tổng kết, cập nhật những vấn đề có tính lý luận và thực tiễn góp phần xây dựng nhà nước pháp quyết XHCN Việt Nam ngày càng lớn mạnh, phồn vinh, là nhà nước “của dân, do dân và vì dân”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT