Đoàn cán bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thăm và làm việc tại Học viện CSND
Toàn cảnh buổi làm việc

Đây là hoạt động tiếp nối sự thành công từ chuyến thăm và làm việc của Đoàn cán bộ Học viện CSND tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vào tháng 8/2018; đồng thời là tiền đề để hai bên trao đổi và thống nhất xây dựng cơ chế hợp tác trong thời gian tới.

Đoàn tham quan Khu Huấn luyện và thực hành nghiệp vụ

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng, PGS.TS Trần Minh Chất - Phó Giám đốc Học viện đã giới thiệu với Đoàn về quá trình xây dựng và phát triển của Học viện; những thành tựu nổi bật trong công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học đồng thời trao đổi một số định hướng nhằm xây dựng Học viện CSND trở thành cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Giám đốc Học viện bày tỏ mong muốn ký kết hợp tác với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, phối hợp xuất bản các ấn phẩm, công trình khoa học, giáo trình phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và học viên Học viện. Đồng thời, Học viện cũng đề nghị Nhà Xuất bản đồng hành, phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế trong thời gian tới và tham gia gian hàng Hội chợ sách tại Học viện nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Cùng ngày, Đoàn công tác Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tham quan các cơ sở vật chất, các công trình văn hóa phục vụ công tác giáo dục, đào tạo của Học viện như: Thư viện Nghiệp vụ Cảnh sát; Nhà thi đấu đa năng; Khu Huấn luyện và thực hành nghiệp vụ; Sân vận động; Trường bắn… Qua đó, Đoàn đã bày tỏ sự ấn tượng quy mô đào tạo, cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại và khang trang của Học viện CSND.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Khu tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là đơn vị sự nghiệp trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước, hoạt động theo Luật xuất bản. Đơn vị có nhiệm vụ tổ chức biên tập, xuất bản các sách chính trị, lý luận và pháp luật, góp phần làm cho thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội; phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nâng cao kiến thức của nhân dân về chính trị, lý luận và pháp luật, phục vụ sự nghiệp đổi mới và hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhà xuất bản cũng tổ chức nghiên cứu khoa học xuất bản nhằm phục vụ trực tiếp cho công tác biên tập, xuất bản và đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư các vấn đề về lĩnh vực xuất bản sách lý luận chính trị; đồng thời tham gia nghiên cứu các chương trình quốc gia, đề tài khoa học xã hội cấp nhà nước, cấp ban, bộ; góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề chính trị, lý luận, pháp luật, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

PV

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT