Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương khảo sát các điều kiện đảm bảo công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị tại Học viện CSND
Toàn cảnh buổi làm việc

Tham gia đoàn công tác còn có đại diện lãnh đạo Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương; Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương; Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tham dự và làm việc với đoàn có Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Nhật, Phó Giám đốc Học viện CSND; đại diện lãnh đạo Cục Đào tạo; các đồng chí chuyên viên cao cấp và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện.

Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND nêu rõ, thực hiện Kết luận số 25-KL/TW, ngày 28/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo Bộ Công an và Tổng cục Chính trị CAND đã thống nhất chủ trương giao Học viện CSND cùng Học viện Chính trị CAND, Học viện ANND tổ chức đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị trong lực lượng CAND, đồng thời Tổng cục Chính chị CAND cũng đã có chủ trương, báo cáo đề xuất lãnh đạo Bộ có định hướng quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho Học viện CSND để đáp ứng yêu cầu của công tác đào tạo.

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Nhật, Phó Giám đốc Học viện báo cáo về tình hình, kết quả công tác tổ chức đào tạo tại Học viện CSND

Báo cáo về tình hình, kết quả công tác tổ chức đào tạo tại Học viện CSND, Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Nhật, Phó Giám đốc Học viện cho biết, được sự đồng ý của Bộ Công an, từ năm 2015 đến nay, Học viện đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thành công 02 khóa đào tạo Cao cấp lý luận chính trị mở tại Học viện cho cán bộ, giáo viên Học viện CSND và các trường CAND, các đơn vị thuộc Bộ Công an. Mặc dù Học viện chỉ tham gia phối hợp trong công tác quản lý, tuy nhiên, đây là cơ hội tốt để cán bộ, giảng viên Học viện học tập, trao đổi về phương pháp tổ chức, quản lý hoạt động dạy học, kinh nghiệm giảng dạy, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho công tác đào tạo Cao cấp lý luận chính trị.

Căn cứ vào Kết luận số 25-KL/TW, ngày 28/12/2017 của Ban Bí thư, các quy định của Bộ Công an và tham khảo Quy chế đào tạo Cao cấp lý luận chính trị của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện CSND đã xây dựng dự thảo Quy chế đào tạo Cao cấp lý luận chính trị của Học viện. Dự thảo Quy chế này sẽ đảm bảo công tác xét tuyển, tổ chức giảng dạy, học tập và quản lý đào tạo Cao cấp lý luận chính trị của Học viện CSND được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, tuân thủ đúng quy định của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương về đào tạo Cao cấp lý luận chính trị.

Ngoài ra, Học viện CSND đã chủ động trao đổi, xây dựng dự thảo Bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện CSND với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong công tác đào tạo Cao cấp lý luận chính trị.

Khảo sát về công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, chương trình, giáo trình đào tạo…, thành viên Đoàn công tác và Học viện CSND đã cùng nhau trao đổi, thảo luận làm rõ hơn một số vấn đề có liên quan đến công tác đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, thực tiễn để nâng cao chất lượng đào tạo; linh động trong việc thực hiện quy định về độ tuổi khi xét duyệt hồ sơ cán bộ học các lớp cao cấp lý luận chính trị và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện. Đồng thời, gợi mở một số định hướng để Học viện CSND tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị và tổ chức đào tạo cao cấp lý luận chính trị trong thời gian tới nếu được giao quyền đào tạo.

Đồng chí Vũ Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Thanh Sơn đã đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo của Học viện CSND. Đồng thời, ghi nhận một số kiến nghị, đề xuất của Học viện trong góp ý dự thảo Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 25-KL/TW ngày 28/12/2017 của Ban Tổ chức Trung ương nhằm có thể áp dụng đối với đặc thù trong đào tạo, xác nhận trình độ Cao cấp lý luận chính trị của ngành Công an.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Nhật, Phó Giám đốc Học viện gửi lời cảm ơn và ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên Đoàn công tác. Trong thời gian tới, khi Học viện CSND được giao quyền đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, đồng chí Phó Giám đốc Học viện mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, các giảng viên và các đơn vị chức năng thuộc Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị để Học viện CSND phát triển vững mạnh, xứng đáng là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành Công an và tiến tới của Quốc gia.

Sau buổi làm việc, Đoàn công tác đã kiểm tra, khảo sát trực tiếp cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo khác phục vụ cho công tác đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị của Học viện CSND.

Các đại biểu đi khảo sát cơ sở vật chất tại Học viện

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT