Đoàn khảo sát “Thực trạng giáo dục quyền con người trong hệ thống giáo dục quốc dân” làm việc tại Học viện
Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự và làm việc với đoàn có Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện; đại diện Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng, Cục Đào tạo, Bộ Công an và lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện.

Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 5/9/2017. Đề án được triển khai thực hiện trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang tích cực triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, trong đó nhấn mạnh việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người; đồng thời thực hiện Thông báo Kết luận số 46-TB/TW ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư Khóa X về công tác nhân quyền trong tình hình mới.

Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo về việc thực hiện Đề án trên tại Học viện CSND, Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang cho biết, Học viện đã quán triệt, triển khai đồng bộ, đưa các nội dung liên quan tới quyền con người vào toàn bộ chương trình hệ đào tạo Đại học và Sau đại học. Năm học 2017 - 2018, Học viện CSND đã thành lập các Hội đồng biên soạn, thẩm định Chương trình đào tạo trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an. Quá trình biên soạn đã đảm bảo thực hiện tốt việc đưa nội dung quyền con người vào chương trình đào tạo với 03 nhóm kiến thức: Nhóm kiến thức giáo dục chính trị, tư tưởng về quyền con người; Nhóm kiến thức pháp luật về quyền con người; Nhóm kiến thức nghiệp vụ bảo vệ trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người. Đây là những kiến thức cần thiết trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến và bảo vệ quyền con người của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Học viện đã bám sát mục tiêu của Đề án và triển khai thực hiện nghiêm túc với những kết quả cụ thể như sau:

- Toàn bộ chương trình đào tạo đối với các hệ học đã được cập nhật nội dung quyền con người;

- Toàn bộ đội ngũ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ giảng viên được quán triệt và bồi dưỡng năng lực, chuyên môn nghiệp vụ sư phạm phục vụ giảng dạy nội dung có liên quan đến quyền con người;

- Chuẩn bị tốt hệ thống giáo trình tài liệu, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy các nội dung có liên quan đến quyền con người;

- 100% học viên được đào tạo định hướng với 03 nhóm kiến thức về Chính trị, Pháp luật, Nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tốt quyền con người, góp phần phát triển toàn diện con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững của đất nước.

Cán bộ, giảng viên và học viên Học viện hoàn thiện phiếu điều tra khảo sát và trả lời phỏng vấn

Tại buổi làm việc, Đoàn khảo sát đã phỏng vấn chuyên sâu đại diện lãnh đạo, giảng viên và học viên Học viện CSND, làm phiếu điều tra khảo sát đối với cán bộ, học viên Nhà trường. Đồng thời, thảo luận về kế hoạch, phương hướng, cách thức triển khai thực hiện Đề án bảo đảm theo đúng lộ trình đặt ra.

Các đại biểu đều khẳng định việc tổ chức triển khai Đề án đúng tiến độ có ý nghĩa chính trị, lý luận và thực tiễn đặc biệt quan trọng trong điều kiện thực hiện Hiến pháp năm 2013; thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp; sửa đổi Luật Giáo dục và Luật Giáo dục Đại học đều liên quan tới quyền con người; đồng thời cung cấp thêm một số thông tin về thực tiễn bảo đảm quyền con người ở Việt Nam hiện nay và góp ý cho quá trình triển khai Đề án trong thời gian tới.

Đồng chí PGS.TS Tường Duy Kiên, Ủy viên Thường trực Đề án phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí PGS.TS Tường Duy Kiên đã đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo của Học viện CSND. Đồng thời, ghi nhận một số kiến nghị, đề xuất của Học viện trong việc thực hiện Đề án nhằm tổng hợp, xây dựng báo cáo trình cấp có thẩm quyền. Qua đó, đề nghị Học viện CSND với vai trò là cơ sở giáo dục trọng điểm của ngành Công an sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Đề án.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện gửi lời cảm ơn và ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên Đoàn khảo sát. Trong thời gian tới, Học viện CSND mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, các giảng viên và các đơn vị chức năng thuộc Ban Điều hành Đề án giáo dục quyền con người, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục, đào tạo của Học viện.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT