Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Đảng bộ Học viện CSND
Toàn cảnh buổi làm việc

Đoàn kiểm tra gồm 07 thành viên do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Cục Công tác Đảng và công tác chính trị - Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an. Về phía Học viện CSND có đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng, các đảng bộ cơ sở thuộc Học viện.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trình bày báo cáo của Đảng bộ Học viện
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trình bày báo cáo của Đảng bộ Học viện

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên tại Đảng bộ Học viện CSND. 

Theo báo cáo, Đảng bộ Học viện CSND là một trong 08 Đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy CATW. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định về trách nhiệm nêu gương, trên cơ sở những kết quả tích cực đã đạt được, trong giai đoạn 2019 - 2021, Đảng ủy Học viện CSND tiếp tục quan tâm và nghiêm túc trong lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và các quy định về trách nhiệm nêu gương trong Đảng bộ Học viện.

Thông qua tổ chức nghiêm túc việc học tập và quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, 100% đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong Học viện có nhận thức rõ ràng, đầy đủ hơn về những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; không hoang mang, dao động trước những khó khăn, thử thách và những biến động phức tạp của tình hình thế giới, khu vực; chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành và của Học viện chú trọng tu dưỡng, rèn luyện các phẩm chất đạo đức theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng CAND. Cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Học viện tuyệt đối không có các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trong lãnh đạo các mặt công tác của Nhà trường, Đảng bộ Học viện coi xây dựng Đảng là một trong những khâu đột phá. Trong đó, đột phá về công tác xây dựng Đảng được xác định là nêu cao tính gương mẫu, năng động của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị và làm tốt công tác phát triển đảng trong Đảng bộ Học viện.

Thành viên đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận, làm rõ các vấn đề liên quan đến công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Trên cơ sở đó, chỉ ra những ưu, khuyết điểm, những khó khăn, vướng mắc cùng giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kết luận tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Trưởng Đoàn kiểm tra nhấn mạnh: “Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, chất lượng, bám sát theo các nội dung yêu cầu, Đảng bộ Học viện đã triển khai có hiệu quả trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Theo báo cáo, Đảng bộ Học viện đã xây dựng, ban hành được nhiều chương trình, kế hoạch và có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 08 với các phong trào, cuộc vận động của Bộ Công an và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Nội dung Báo cáo đi thẳng vào các vấn đề trong thực tiễn và nêu lên được các kết quả đạt được trong các mặt công tác, nhất là những mặt công tác lớn, trọng tâm. Báo cáo cũng chỉ ra được các tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 08 cũng như đề ra các giải pháp khắc phục”.

Đồng chí Trưởng đoàn cũng chỉ rõ, Đại hội XIII của Đảng đã xác định Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. So với Đại hội XII, Báo cáo Chính trị nhấn mạnh xây dựng Đảng về cán bộ. Đây là bước phát triển về nhận thức của Đảng ta. Đồng thời xác định rõ, công tác cán bộ phải thực sự là “then chốt của then chốt”, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

Do đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị trong thời gian tới, Học viện CSND với tư cách là nhà trường tiêu biểu trong ngành Công an, cần tập trung nghiên cứu vấn đề này, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của đơn vị nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, “giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật”, góp phần xây dựng lực lượng CAND “chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Trung tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc
Trung tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết thêm, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, mục tiêu xây dựng lực lượng CAND đến năm 2030 đạt được tổng thể 04 nội dung “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Vì vậy, Học viện CSND với vị thế là một trong những nhà trường đi đầu trong lực lượng CAND cần phát huy những kết quả đã đạt được, nghiêm túc khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, những nguyên nhân chủ quan được nêu tại buổi làm việc. Từ đó, không ngừng nâng cấp chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, góp phần đắc lực trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc.

Sau buổi làm việc, các đại biểu đi tham quan cơ sở vật chất và các công trình văn hóa tại Học viện
Sau buổi làm việc, các đại biểu đi tham quan cơ sở vật chất và các công trình văn hóa tại Học viện
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa hỏi thăm, động viên các y, bác sĩ tại Học viện CSND tham gia đội ngũ tiêm vắc-xin phòng ngừa Covid-19 cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa hỏi thăm, động viên các y, bác sĩ tại Học viện CSND tham gia đội ngũ tiêm vắc-xin phòng chống Covid-19 cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND

PV 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT