Gần 500 học viên khóa D45 hoàn thành tốt chương trình thực tập tốt nghiệp

Học viên khóa D45 được phân công thực tập tốt nghiệp từ ngày 12/5/2023 đến ngày 29/10/2023 tại địa bàn Công an các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh và Đoàn 871 - Bộ Quốc phòng.

Đoàn công tác do Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn tổng két thực tập tốt nghiệp tại Công an tỉnh Quảng Ninh
Đoàn công tác do Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn tổng kết thực tập tốt nghiệp tại Công an tỉnh Nghệ An

Sau hơn 05 tháng thực tập, học viên khóa D45 đã hoàn thành 100% chỉ tiêu chương trình thực tập đề ra. Nhìn chung, các học viên đều nhanh chóng tiếp cận được các mặt công tác được giao, đảm bảo các yêu cầu về lễ tiết, tác phong và năng lực công tác. Cùng với đó, Công an các đơn vị, địa phương đã quan tâm, phân công các cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn hướng dẫn thực tập cho học viên, giúp các em nhanh chóng tiếp cận với thực tế, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, từ đó nâng cao được năng lực, trình độ chuyên môn của bản thân. Các học viên cũng được tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị nơi thực tập tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về nơi ăn ở, học tập, làm việc và tài liệu nghiên cứu.

Đoàn công tác do Đại tá, PGS. TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn tổng kết thực tập tốt nghiệp tại Công an tỉnh Nghệ An
Đoàn công tác do Đại tá, PGS. TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn tổng kết thực tập tốt nghiệp tại Công an tỉnh Quảng Ninh

Đánh giá về quá trình thực tập của các học viên, Công an các đơn vị, địa phương đều nhận xét học viên khóa D45 có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần cầu thị và ý thức trách nhiệm cao, chủ động học hỏi và sẵn sàng khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ khi được lãnh đạo, chỉ huy tại các đơn vị thực tập giao phó. Kết thúc đợt thực tập, các học viên khóa D45 đã có bước trưởng thành về nhiều mặt, toàn khoá có 152 lượt học viên được nhận Giấy khen của chính quyền và Công an địa phương nơi thực tập.

Đoàn công tác do Đại tá, TS Nguyễn Đắng Sáu, Phó Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn tổng kết thực tập tốt nghiệp tại Công an thành phố Đã Nẵng, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh
Đoàn công tác do Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn tổng kết thực tập tốt nghiệp tại Công an TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ

Trao đổi với Công an các đơn vị địa phương nơi học viên thực tập, đại diện đoàn công tác của Học viện đã cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã hỗ trợ tích cực, phối hợp hiệu quả với Học viện trong việc tiếp nhận và tổ chức cho học viên các khóa của Nhà trường nói chung, học viên Khóa D45 nói riêng đến thực tập tại đơn vị. Kết quả thực tập tốt nghiệp của các học viên là cơ sở quan trọng để Học viện nhận định, đánh giá về nội dung, chỉ tiêu, phương pháp và cách thức tổ chức thực tập. Từ đó, có những điều chỉnh cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức thực tập tốt nghiệp hàng năm, đồng thời tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Nhà trường và Công an các đơn vị, địa phương.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT