“Giải pháp đột phá nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của các Học viện, trường CAND”
Trung tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại Hội thảo
Trung tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội thảo

Về phía đại biểu khách mời có GS. TS Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội; Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và lịch sử Công an, Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục nghiệp vị trực thuộc Bộ Công an; đại diện các học viện, trường CAND; đại diện Công an các tỉnh Nam Định, Nghệ An, Hà Nam, Vĩnh Phúc; đại diện các trường ngoài ngành Công an: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Kỹ thuật quân sự, Trường Sỹ quan Lục quân, Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Về phía Học viện CSND có Trung tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện.

Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện chủ trì tham luận tại Hội thảo
Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện chủ trì tham luận tại Hội thảo
Hiện nay, bối cảnh thế giới và khu vực đang có nhiều thuận lợi song cũng không ít khó khăn, thách thức đang tác động trực tiếp đến lợi ích quốc gia, dân tộc; các thế lực thù địch, phản động tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; tình trạng tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội còn diễn biến phức tạp; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn còn diễn ra trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự đòi hỏi công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của các học viện, trường Công an nhân dân thời gian tới cần có sự đột phá, đổi mới sâu sắc, toàn diện và hiệu quả hơn nữa.
 
Nhằm góp phần nghiên cứu, đánh giá về công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lực lượng Công an nhân dân nói chung, các học viện, trường Công an nhân dân nói riêng, trên cơ sở đó tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới, Lãnh đạo Bộ Công an đã giao Học viện CSND là đơn vị thường trực tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ: “Giải pháp đột phá nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của các học viện, trường Công an nhân dân”.
Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và lịch sử Công an, Bộ Công an tham luận tại Hội thảo
Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và lịch sử Công an, Bộ Công an tham luận tại Hội thảo

Trong quá trình chuẩn bị Hội thảo, Ban tổ chức đã nhận được rất nhiều bài viết của các cơ sở đào tạo trong lực lượng Công an nhân dân cùng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ thực tiễn đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành Công an. Với nội dung thiết thực và phong phú, các bài viết đã đề cập đến quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an; một số bài học kinh nghiệm của các cơ sở đào tạo ngoài Công an nhân dân và quốc tế về giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; Công an một số đơn vị địa phương với hoạt động sử dụng nguồn nhân lực đào tạo trong các học viện, trường Công an nhân dân. 

có GS. TS Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội tham luận tại Hội thảo
GS. TS Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung tham luận một số nội dung trọng tâm sau:

(1) Nghiên cứu, quán triệt chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng uỷ Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với công tác giáo dục, đào tạo tại các học viện, trường Công an nhân dân;

(2) Thống nhất một số vấn đề về lý luận, đồng thời cung cấp hệ thống luận cứ khoa học về giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong các học viện, trường Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

(3) Đánh giá đúng tình hình, thực trạng công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học tại các học viện, trường Công an nhân dân hiện nay; dự báo một số đặc điểm tình hình có liên quan đến công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học tại các học viện, trường Công an nhân dân.  

(4) Làm rõ ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân; xác định những yêu cầu, vấn đề mới đặt ra đối với công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học tại các học viện, trường Công an nhân dân. Từ đó đưa ra những giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học tại các học viện, trường Công an nhân dân trong thời gian tới.

(5) Chia sẻ kinh nghiệm hay, giải pháp tốt trong giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học với các trường bạn trong và ngoài lực lượng vũ trang.

Đại tá Nguyễn Giang Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân
Đại tá, PGS. TS Nguyễn Giang Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tham luận tại Hội thảo
Phát biểu tại Hội thảo, Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã gửi lời cảm ơn các đại biểu khách mời đã dành thời gian tham luận tại Hội thảo. Đây không chỉ là những đóng góp quý báu cho công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học trong thời gian tới, đồng thời còn là những chỉ dẫn, phục vụ hữu hiệu công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số cũng như yêu cầu hội nhập quốc tế cho lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT