Giao ban công tác khảo thí Học kỳ I, năm học 2020 - 2021

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo đã thông qua báo cáo kết quả công tác khảo thí Học kỳ I, năm học 2020 - 2021 của Học viện. 

Theo đó, trong thời gian qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện công tác khảo thí của Học viện đã có nhiều chuyển biến tích cực, đem lại nhiều hiệu quả, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an. 

Hệ thống ngân hàng đề thi tuyển sinh, tốt nghiệp, thi kết thúc học phần, chuẩn đầu ra đã được triển khai tại Học viện, được các học viện, nhà trường trong Công an nhân dân đánh giá cao. Ngân hàng đề thi kết thúc học phần, chuẩn đầu ra lần đầu tiên được triển khai đồng bộ với hầu hết các lớp học, hệ học, các đơn vị giảng dạy, từ khi triển khai ngày 15/4/2019 đến nay được sự ủng hộ, nhất trí cao của các đơn vị giảng dạy. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo đã rút đề thi, sao in, đóng gói, niêm phong 1.931 đề thi, đáp án thi bảo mật tuyệt đối và đúng quy định. 

Thiếu tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện chủ trì buổi làm việc
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện chủ trì buổi làm việc

Công tác làm phách, chấm thi kết thúc học phần cũng có nhiều thay đổi, từ ngày 03/01/2019, Giám đốc Học viện đã quyết định giao công tác làm phách, chấm thi về cho đơn vị giảng dạy thực hiện, việc chấm thi tại phòng chấm thi tập trung của Học viện được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, đảm bảo thực hiện đúng quy định của Bộ Công an. Học viện đã bố trí và phân công các đơn vị giảng dạy tiếp nhận tủ đựng bài thi tại các phòng chấm thi. Trong Học kỳ I, năm học 2020 - 2021, các đơn vị đã tiến hành quản lý, thực hiện làm phách, chấm thi kết thúc học phần cho 587 lớp thi Tự luận với 32.102 bài thi; phân công giáo viên chấm thi, hoàn thiện điểm cho 770 lớp thi Thực hành, vấn đáp và các hình thức thi khác với 40.377 học viên.

Qua 05 năm triển khai từ 2015 đến 2020, Hội đồng thẩm định của Học viện đã tiến hành chấm thẩm định 1.253 bài thi thuộc 55 môn học khác nhau. Nhìn chung, công tác chấm thẩm định bài thi kết thúc học phần đã được thực hiện đúng quy định; quá trình thực hiện đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực và bảo mật thông tin. Công tác chấm thẩm định góp phần đánh giá đúng chất lượng và thực trạng hoạt động chấm thi kết thúc học phần của các đon vị giảng dạy; đánh giá chính xác kết quả học tập của học viên, chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng của đề thi, đáp án; kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong quá trình xây dựng đề thi, đáp án, tổ chức giảng dạy, tổ chức chấm thi. Trong Học kỳ I, năm học 2020 - 2021, Phòng Khảo thí phối hợp tốt với các đơn vị tổ chức thi kết thúc học phần, chuẩn đầu ra cho 1.357 lượt lớp thi trong đó rút, sao in đề thi cho 587 lớp thi Tự luận; phối hợp với các đơn vị giảng dạy quản lý, phân công giảng viên, ra đề, chấm thi, hoàn thiện điểm cho 770 lớp thi Thực hành, Vấn đáp và các hình thức thi khác.

Đại diện lãnh đạo, giảng viên các đơn vị  phát biểu ý kiến tại buổi làm việc
Đại diện lãnh đạo, giảng viên các đơn vị phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo, giảng viên các đơn vị đã phát biểu, đóng góp các ý kiến liên quan đến công tác xây dựng, quản lý, sử dụng ngân hàng câu hỏi, đề thi, đáp án; công tác làm phách, chấm thi tập trung; công tác kiểm tra, giám sát hoạt động giáo dục. Bên cạnh những thành tích đáng ghi nhận, nhiều ý kiến tại buổi làm việc cũng đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót trong các mặt của công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo tại Học viện, đánh giá nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót, từ đó đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục.

Đại diện lãnh đạo Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo giải đáp các vướng mắc trong công tác khảo thí
Đại diện lãnh đạo Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo giải đáp các vướng mắc trong công tác khảo thí

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện khẳng định: Công tác Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo đã và đang được các đơn vị trong Học viện thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, mang lại nhiều hiệu quả, góp phần công khai, minh bạch, đánh giá khách quan về chất lượng đào tạo góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại Học viện. 

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác khảo thí trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các đơn vị, cá nhân trong Học viện cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định về công tác khảo thí của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và Học viện; Mở các lớp tập huấn về công tác tổ chức thi, coi thi, xây dựng ngân hàng câu hỏi, đề thi, đáp án; Nghiên cứu tham mưu việc vận dụng kinh phí phục vụ công tác xây dựng, quản lý, sử dụng ngân hàng đề thi; Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác khảo thí. 

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT