Giao ban công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo học kỳ I, năm học 2021 - 2022

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo đã thông qua báo cáo kết quả công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo học kỳ I năm học 2020 - 2021 của Học viện.

Theo đó, trong thời gian qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, sự phối hợp của các đơn vị trong toàn Học viện, công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo của Học viện đã có nhiều chuyển biến tích cực, đem lại nhiều hiệu quả, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an.

Học viện đã ban hành 08 văn bản mới quy định, hướng dẫn về công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng đào tạo và tổ chức thực hiện trong nhà trường; tiến hành tập huấn cho 65 cán bộ, giảng viên tham gia công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; tập huấn chuyên sâu về công tác khảo thí cho 180 lượt cán bộ quản lý, giảng viên Học viện.

Lãnh đạo Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo đã thông qua báo cáo kết quả công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo
Lãnh đạo Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo đã thông qua báo cáo kết quả công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo

Công tác xây dựng, quản lý, sử dụng ngân hàng đề thi tuyển sinh, tốt nghiệp, thi kết thúc học phần, chuẩn đầu ra được thực hiện theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, không để xảy ra nhầm lẫn, sai sót, đảm bảo hoàn toàn bảo mật trong các khâu của công tác này. Nội dung, hình thức của đề thi, đáp án ngày càng được chuẩn hóa và tiến độ tải ngân hàng đề thi của các đơn vị đã thống nhất trong toàn Học viện. Trong học kỳ I, Học viện đã tiến hành rút ngẫu nhiên 744 đề thi, đáp án qua phần mềm Quản lý ngân hàng đề thi đảm bảo khách quan, tuyệt đối bảo mật, tiến hành sao in, đóng gói, niêm phong 2.137 đề thi, đáp án môn thi thực hành theo đúng quy định.

Từ 01/11/2021, Học viện đã triển khai chạy thử phần mềm trộn đề thi và tiếp thu ý kiến đóng góp của các đơn vị để chỉnh sửa, hoàn thiện phần mềm. Dự kiến trong học kỳ II năm học 2021 - 2022, phần mềm trộn đề thi sẽ chính thức đưa vào sử dụng, góp phần rút ngắn thời gian xây dựng, cập nhật, biên soạn ngân hàng đề thi của các đơn vị giảng dạy.

Công tác làm phách, chấm thi tập trung thông qua sự trợ giúp của phần mềm Quản lý lịch làm phách, chấm thi tập trung được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, các đơn vị giảng dạy đã chủ động trong việc phân công giáo viên, cơ bản hoàn thành đúng tiến độ thời gian làm phách, chấm thi tập trung, hoàn thiện và bàn giao điểm thi. Công tác lưu trữ bài thi, hồ sơ thi, hồ sơ điểm được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, chưa phát hiện sai phạm.

Đại diện lãnh đạo, giảng viên các đơn vị phát biểu ý kiến tại buổi làm việc
Đại diện lãnh đạo, giảng viên các đơn vị phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Dưới tác động của dịch Covid-19, công tác kiểm tra đảm bảo nội quy, quy chế giảng dạy, học tập của Học viện được tăng cường. Học viện đã điều chỉnh phương pháp, cách thức kiểm tra, giám sát để phù hợp với hình thức đào tạo trực tuyến, qua đó đã phát hiện và chấn chỉnh các vi phạm của giảng viên, học viên trên giảng đường, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo của Học viện.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo, giảng viên các đơn vị đã phát biểu, đóng góp các ý kiến liên quan đến công tác xây dựng, quản lý, sử dụng ngân hàng câu hỏi, đề thi, đáp án; công tác làm phách, chấm thi tập trung; công tác kiểm tra, giám sát hoạt động giáo dục, đào tạo tại Học viện. Bên cạnh những thành tích đáng ghi nhận, nhiều ý kiến tại buổi làm việc cũng đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót trong các mặt của công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo tại Học viện, đánh giá nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót, từ đó đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục.

Đại tá, PGS. TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện CSND chủ trì buổi giao ban
Đại tá, PGS. TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện CSND chủ trì buổi giao ban

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá, PGS. TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện khẳng định: Công tác Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo đã và đang được các đơn vị trong Học viện thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, mang lại nhiều hiệu quả, góp phần công khai, minh bạch, đánh giá khách quan về chất lượng đào tạo góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại Học viện.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các đơn vị, cá nhân trong Học viện cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định về công tác khảo thí của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và Học viện; tổ chức các hoạt động thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, linh hoạt theo quy định và tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát qua hệ thống camera giám sát, lấy ý kiến phản hồi chất lượng giáo dục, đào tạo của Học viện đối với các lớp học, hệ học.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT