Giao ban công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo năm học 2022 - 2023

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo đã thông qua báo cáo kết quả công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo năm học 2022 - 2023 của Học viện.

Đại diện lãnh đạo Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo báo cáo kết quả công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo năm học 2022 - 2023
Đại diện lãnh đạo Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo báo cáo kết quả công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo năm học 2022 - 2023

Báo cáo nêu rõ, dưới sự chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo đã đạt được nhiều kết quả đáng biểu dương. Các đơn vị đã có sự phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng đưa vào triển khai các yêu cầu, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và Học viện. 

Mặc dù số lượng đề thi nhiều, khối lượng công việc lớn nhưng công tác xây dựng, quản lý, sử dụng ngân hàng đề thi với sự hỗ trợ của phần mềm Quản lý ngân hàng đề thi đã dần đi vào nề nếp, ít xảy ra sai sót. 

Chất lượng đề thi ngày càng được nâng cao, đánh giá khách quan, công bằng năng lực, trình độ của học viên; quy trình công tác rút đề thi, sao in, đóng gói, niêm phong đề thi đảm bảo chặt chẽ và bảo mật tuyệt đối. Nổi bật là kết quả triển khai đổi mới phương pháp xây dựng ngân hàng đề thi đã đạt được nhiều ưu điểm: 

- Chất lượng đề thi được nâng cao, có nhiều sự đổi mới theo hướng tích cực; đề thi mang tính gợi mở cao, nhiều nội dung đòi hỏi học viên có sự tư duy, sáng tạo, linh hoạt và phân loại được trình độ của học viên.

- Kết quả thi của các lớp áp dụng việc đổi mới hình thức xây dựng ngân hàng đề thi có sự thay đổi theo hướng tích cực. Qua phân tích số liệu điểm thi đối với các môn thi của cùng một môn với cùng một hệ ở các khóa khác nhau cho thấy các lớp/khóa áp dụng hình thức ra đề thi kiểu mới có chất lượng tốt hơn so với các lớp không áp dụng. 

Công tác làm phách, chấm thi tập trung thông qua sự trợ giúp của phần mềm Quản lý lịch làm phách, chấm thi tập trung được các đơn vị thực hiện nghiêm túc; các đơn vị giảng dạy đã chủ động trong việc phân công giáo viên, cơ bản hoàn thành đúng tiến độ thời gian làm phách, chấm thi tập trung, hoàn thiện và bàn giao điểm thi; công tác lưu trữ bài thi, hồ sơ thi, hồ sơ điểm được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, chưa phát hiện các sai phạm. 

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, liên tục và có hiệu quả, thông qua đó góp phần sớm phát hiện, phòng ngừa các vi phạm trong công tác khảo thí.

Đại biểu phát biểu, đóng góp ý kiến tại buổi làm việc
Đại biểu phát biểu, đóng góp ý kiến tại buổi làm việc

Bên cạnh những thành tích đáng ghi nhận của công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, đại diện lãnh đạo, giảng viên các đơn vị đã trao đổi, đóng góp và tháo gỡ một số vướng mắc trong thực hiện các quy định về: công tác xây dựng, quản lý, sử dụng ngân hàng câu hỏi, đề thi, đáp án, quy trình rọc phách, chấm thi, đổi mới quy trình chấm thi…, từ đó đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục. Ngoài ra, các đại biểu cũng đề cập đến việc xây dựng, thử nghiệm hệ thống giấy thi gắn mã QR không cần rọc phách thủ công để tiết kiệm thời gian, công sức và khách quan, bảo mật.

Đại tá, PGS. TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo
Đại tá, PGS. TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá, PGS. TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện đánh giá cao công tác chuẩn bị cho buổi làm việc của Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo. Đồng thời khẳng định: Công tác Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo đã và đang được các đơn vị trong Học viện thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, mang lại nhiều hiệu quả, góp phần công khai, minh bạch, đánh giá khách quan về chất lượng đào tạo góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại Học viện.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo trong thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc đề nghị các đơn vị, cá nhân trong Học viện cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định về công tác khảo thí của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và Học viện, trong đó có “Quy chế thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên đào tạo trình độ đại học trong CAND” mới được Bộ Công an ban hành. Quy chế có nhiều điểm mới với 46 trang, 08 Chương, 41 Điều và có tác động, ảnh hưởng tới công tác giáo dục, đào tạo nói chung, công tác thi, kiểm tra, đánh giá nói riêng của Học viện.  

Trên cơ sở Quy chế mới được ban hành, Học viện cần nhanh chóng triển khai xây dựng mới hệ thống ngân hàng câu hỏi, đề thi, đáp án kết hợp với đổi mới nội dung đề thi theo hướng vận dụng kiến thức thực tiễn đảm bảo quy định.

Về vấn đề đổi mới quy trình rọc phách, ghép phách, chấm thi áp dụng mã QR, đồng chí Phó Giám đốc chỉ đạo Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo phối hợp với các đơn vị chức năng nghiên cứu sơ sở pháp lý, tính khả thi và tiến trình thực hiện. Đồng thời, bố trí thời gian tập huấn cho cán bộ, giảng viên và có cơ chế kiểm tra, giám sát nhằm tránh sai sót và đảm bảo tính khách quan trong quá trình thực hiện.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT