Giới thiệu sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”

Tham dự chương trình có đồng chí Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện CSND; đồng chí GS. TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ và Thư viện thuộc các học viện, trường CAND; đại diện Nhà xuất bản CAND, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông, Nhà sách Nhã Nam, Nhà sách Tiền phong, Câu lạc bộ sách Đại học Sư phạm Hà Nội, Câu lạc bộ Sách và Hành động - Học viện CSND và đại diện cán bộ, giảng viên, học viên Học viện.

Đồng chí GS. TS Phùng Hữu Phú giới thiệu nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đồng chí GS.TS Phùng Hữu Phú giới thiệu nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tại chương trình, đồng chí GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông tin về mục đích, ý nghĩa của việc biên soạn cuốn sách; giới thiệu những nội dung cơ bản của cuốn sách, từ đó góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, học viên Học viện về chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (do Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp xuất bản) hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng ta và trên cương vị Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này.

Cuốn sách được ra mắt vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (2013 - 2023) mang ý nghĩa hết sức sâu sắc trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay đang được Đảng ta chỉ đạo ráo riết, quyết liệt, trở thành một cuộc chiến không khoan nhượng và đã đạt được những kết quả toàn diện, tích cực.

Toàn cảnh chương trình
Toàn cảnh chương trình

Cuốn sách gồm khoảng 600 trang, gần 100 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí, hiện đại, chia thành 3 phần.

Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam” gồm: bài viết tổng quan của Tổng Bí thư đánh giá lại công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (năm 2013) đến nay; 4 phát biểu kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng các năm 2014, 2018, 2020, 2022; và kết luận tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phần thứ hai với chủ đề “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc” tuyển chọn 22 bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên - công tác luôn được Tổng Bí thư dành sự quan tâm đặc biệt dù ở trên cương vị công tác nào, ở thời kỳ nào.

Phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” tập hợp, chọn lọc 62 ý kiến đánh giá của các tầng lớp nhân dân, 10 ý kiến của đại biểu Quốc hội và 24 ý kiến của các chính khách, học giả, bạn bè quốc tế, thể hiện sự ghi nhận, ủng hộ, niềm tin tưởng sâu sắc của người dân thuộc mọi tầng lớp, ở mọi vùng miền, lãnh thổ đối với cuộc chiến chống “giặc nội xâm” được tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì, bền bỉ dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là cuốn “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên nắm vững và triển khai có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới là rất cần thiết.

Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện cảm ơn đồng chí GS. TS Phùng Hữu Phú
Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện cảm ơn đồng chí GS.TS Phùng Hữu Phú

Để tuyên truyền sâu rộng nội dung Cuốn sách đến đông đảo cán bộ, giảng viên và học viên, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã quyết liệt chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Học viện sớm tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung Cuốn sách, đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, liên hệ với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đơn vị mình để mỗi cán bộ, đảng viên đọc, nhận thức rõ hơn về giá trị của Cuốn sách này trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, cần hiểu rõ sự phát triển về nhận thức, lý luận của Đảng ta về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; mục tiêu tổng quát, phương châm, tư tưởng, hành động và các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gắn nhiệm vụ này với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; thấy rõ nhân tố quyết định, sức mạnh, động lực to lớn trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT