Học viện Cảnh sát nhân dân dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn đại biểu Học viện Cảnh sát nhân dân dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên
Đoàn đại biểu Học viện Cảnh sát nhân dân dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên
Đoàn đại biểu tưởng niệm trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn đại biểu tưởng niệm trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Đoàn đại biểu đã thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm và nén hương thơm tưởng nhớ công ơn to lớn của Người - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá kiệt xuất, người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, Người cha thân yêu của lực lượng vũ trang. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn dành cho lực lượng Công an nhân dân sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; vì Nhân dân phục vụ, là lực lượng nòng sốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Đồng chí Thiếu tướng, GS, TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân dâng lễ lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Thiếu tướng, GS, TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân dâng lễ lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách cao đẹp của Người
Đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách cao đẹp của Người
Đồng chí Thiếu tướng, GS, TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Thiếu tướng, GS, TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dâng hương lên anh linh Chủ tich Hồ Chí Minh
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dâng hương lên anh linh Chủ tich Hồ Chí Minh

Học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân luôn là nội dung trọng tâm trong công tác chính trị, tư tưởng của lực lượng Công an nhân dân nói chung và cán bộ, chiến sỹ, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân nói riêng trong giai đoạn cách mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sỹ Công an nhân dân dù ở bất kỳ cương vị, hoàn cảnh công tác nào, luôn khắc ghi lời Bác dạy, lấy đó là chuẩn mực đạo đức, phương châm hành động và thái độ ứng xử của mình ; thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện, luôn bảo vệ, giữ gìn danh dự và uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong không khí thiêng liêng, Đoàn đại biểu Học viện Cảnh sát nhân dân nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.

Cùng ngày, đoàn đại biểu Học viện Cảnh sát nhân dân đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đền Chung Sơn
Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đền Chung Sơn

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT