Học viện CSND khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới
Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại lễ khai giảng

Tham dự lễ khai giảng có Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện cùng 111 đảng viên dự bị tham gia lớp bồi dưỡng. 

Phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng cường sự lãnh đạo, sức chiến đấu và đảm bảo tính kế thừa, liên tục của Đảng. Xác định tốt vấn đề đó, trong những năm qua, Đảng ủy Học viện đã xây dựng nhiều Nghị quyết, chương trình kế hoạch cụ thể, tập trung chỉ đạo các đơn vị trong Học viện, các tổ chức quần chúng, đặc biệt là Đoàn Thanh niên đề ra kế hoạch, mục tiêu phấn đấu, không ngừng nâng cao số lượng, chất lượng đoàn viên ưu tú, tạo nguồn giới thiệu cho Đảng kết nạp. 

Đối với đảng viên mới, được đứng trong hàng ngũ của Đảng là điều rất vinh dự, cũng đồng nghĩa với việc phải tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức kỷ luật và tác phong làm việc. Do đó, tham gia lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới là yêu cầu bắt buộc đối với các đảng viên trong thời kỳ dự bị trước khi làm thủ tục chuyển đảng chính thức. Thông qua lớp học, các học viên sẽ được trang bị những kiến cơ bản về lý luận chính trị, hiểu và nắm vững những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng của Đảng trong giai đoạn hiện nay cũng như thời gian tới; về nhiệm vụ của người đảng viên. 

Để lớp bồi dưỡng đạt hiệu quả cao, Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện đề nghị Ban tổ chức lớp học và giảng viên cần đảm bảo thời gian học tập các chuyên đề, duy trì nghiêm túc kỷ luật lớp học, đảm bảo quân số và chất lượng học tập các chuyên đề. Đối với các học viên tham gia lớp học, cần tuân thủ nghiêm túc kỷ luật, nội quy, yêu cầu của lớp học, nêu cao ý thức tự giác học tập, tập trung tư tưởng để tiếp thu đầy đủ nội dung các chuyên đề. Đồng thời, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia thảo luận, mạnh dạn đề xuất, thẳng thắn trao đổi với giảng viên để hiểu rõ hơn nội dung bài học. 

Đại biểu và học viên tham gia lễ khai giảng chụp ảnh lưu niệm
Đại biểu và học viên tham gia lễ khai giảng chụp ảnh lưu niệm

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phỉ về phòng chống dịch bệnh, các giảng viên, học viên phải thực hiện nghiêm quy định về việc đeo khẩu trang trong mỗi buổi học, rửa tay sát khuẩn và thường xuyên cập nhật thông tin với cán bộ quản lý lớp. 

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT