Học viện CSND khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới

Tham dự lễ khai giảng có Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện cùng 414 đảng viên dự bị tham gia lớp bồi dưỡng. 

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại lễ khai giảng
Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại lễ khai giảng

Phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng cường sự lãnh đạo, sức chiến đấu và đảm bảo tính kế thừa, liên tục của Đảng. Xác định tốt vấn đề đó, trong những năm qua, Đảng ủy Học viện đã xây dựng nhiều Nghị quyết, chương trình kế hoạch cụ thể, tập trung chỉ đạo các đơn vị trong Học viện, các tổ chức quần chúng, đặc biệt là Đoàn Thanh niên đề ra kế hoạch, mục tiêu phấn đấu, không ngừng nâng cao số lượng, chất lượng đoàn viên ưu tú, tạo nguồn giới thiệu cho Đảng kết nạp. 

Căn cứ các quy định của Trung ương về chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, thực hiện Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện chương trình công tác năm học 2022-2023 và Kế hoạch của Đảng uỷ Học viện, Đảng uỷ Học viện CSND đã tiến hành tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng đảng viên mới tháng 04/2023.

Lãnh đạo Phòng Công tác đảng và công tác chính trị công bố Quyết định thành lập lớp bồi dưỡng
Lãnh đạo Phòng Công tác đảng và công tác chính trị công bố Quyết định thành lập lớp bồi dưỡng

Tham gia lớp học, các học viên sẽ được học tập và nghiên cứu 10 chuyên đề. Trong đó, chứa đựng những nội dung cơ bản mà người đảng viên mới cần nắm vững và quán triệt, như: những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng trong giai đoạn hiện nay cũng như thời gian tới và những nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới sẽ được nâng cao nhận thức, củng cố lập trường quan điểm, nêu cao ý chí tự học, tự nghiên cứu, chủ động sáng tạo, tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Lễ khai giảng
Toàn cảnh Lễ khai giảng

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đề nghị Ban tổ chức lớp học và giảng viên cần đảm bảo thời gian học tập các chuyên đề, duy trì nghiêm túc kỷ luật lớp học, đảm bảo quân số và chất lượng học tập các chuyên đề. Đối với các học viên tham gia lớp học, cần tuân thủ nghiêm túc kỷ luật, nội quy, yêu cầu của lớp học, nêu cao ý thức tự giác học tập, tập trung tư tưởng để tiếp thu đầy đủ nội dung các chuyên đề. Đồng thời, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia thảo luận, mạnh dạn đề xuất, thẳng thắn trao đổi với giảng viên để hiểu rõ hơn nội dung bài học. 

Đại biểu và học viên tham gia lễ khai giảng chụp ảnh lưu niệm
Đại biểu và học viên tham gia lễ khai giảng chụp ảnh lưu niệm

PV 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT