Học viện CSND khai giảng năm học 2023 - 2024

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an gửi lẵng hoa chúc mừng Học viện. Tham dự buổi lễ có Trung tướng, GS.TS Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Ủy viên Đảng ủy CATW, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; Thiếu tướng Lê Minh Hà, Ủy viên Đảng ủy CATW, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy CATW; đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; đại diện Ban Giám đốc, Ban Giám hiệu các học viện, trường CAND; Công an các đơn vị, địa phương; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; các đoàn khách quốc tế đến từ Campuchia, Lào, Thái Lan, Hàn Quốc.

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khai giảng
Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khai giảng

Về phía Học viện có các đồng chí nguyên Giám đốc Học viện, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và đại diện cán bộ, giảng viên, học viên Nhà trường.

Thiếu tướng, TS. Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện trình bày diễn văn khai giảng năm học mới
Thiếu tướng, TS Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện thông qua chương trình buổi lễ

Năm học 2022 - 2023 với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị chức năng, toàn thể cán bộ, giảng viên và học viên Học viện đã cố gắng, nỗ lực thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị đề ra của năm học, đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng trên các mặt công tác.

Học viện tiếp tục chủ động, tích cực đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo; tăng cường kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, đào tạo gắn lý luận với thực tiễn, tạo môi trường học tập đa dạng, sáng tạo. Công tác xây dựng chương trình đào tạo được quan tâm thực hiện với việc hoàn thiện hệ thống chương trình, đề cương học phần, giáo trình, tài liệu dạy học đối với các hệ đào tạo, bồi dưỡng. 

Công tác quản lý, giáo dục học viên được duy trì tốt, bảo đảm nền nếp, kỷ cương. Các hoạt động kiểm định chất lượng, thi, kiểm tra, đánh giá kết quả dạy và học, dạy giỏi, duyệt giảng, bồi dưỡng giảng viên được quan tâm thực hiện, có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục được chú trọng, tập trung đi sâu vào những vấn đề lý luận và thực tiễn, nhằm kịp thời đề xuất, tham mưu giúp lãnh đạo Bộ đề ra các chủ trương, biện pháp phù hợp về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATXH, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Học viện đã tổ chức 24 hội thảo khoa học các cấp và 51 tọa đàm khoa học; triển khai nghiên cứu 03 đề tài cấp nhà nước, 18 đề tài cấp Bộ, 01 đề tài cấp tỉnh, 42 đề tài cấp cơ sở và gần 1.000 bài viết đăng trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước.

Trung tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện đánh trống khai giảng năm học 2023 - 2024

Học viện tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên. Trong năm học, nhà trường có thêm 04 Giảng viên chính, 46 Giảng viên; 02 đồng chí được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Hiện nay, Học viện  là nhà trường có đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao đứng đầu trong các trường CAND với 02 Giáo sư, 38 Phó Giáo sư, 226 Tiến sĩ, 547 Thạc sĩ, 145 Giảng viên chính và 250 Giảng viên; đáp ứng tốt yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ CAND trong tình hình mới.

Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế được thực hiện chủ động và hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực quản lý, nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên. Công tác đảng và công tác chính trị đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua lớn như: Kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua yêu nước…

Trung tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện phát biểu tại lễ khai giảng
Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện trình bày diễn văn khai giảng

Đặc biệt, trong năm học, Học viện đã tổ chức kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Nhà trường với những hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ, học viên cũng như các đại biểu trong nước và quốc tế. Tổng kết năm học, Học viện vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và lần thứ 5 liên tiếp được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trong phong trào thi đua khối các học viện, trường CAND.

Tự hào truyền thống vẻ vang của đơn vị hai lần được phong tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, những kết quả đạt được trong năm học vừa qua là cơ sở vững chắc để cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường vững vàng, tự tin bước vào năm học mới 2023 - 2024 với phương châm “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và chủ đề của năm học là “Kiện toàn tổ chức bộ máy và chuẩn hóa quy trình công tác. Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ công tác giáo dục, đào tạo”. 

Học viện xác định nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, Đề án của Bộ Công an về việc kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong tinh, gọn, mạnh, các đề án thành phần thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt, nhất là Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong CAND đến năm 2030 đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, giảng viên theo quy định của Bộ Công an về Khung danh mục vị trí việc làm. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường đủ năng lực, điều kiện làm việc theo yêu cầu, nhiệm vụ trong môi trường quốc tế.

Đại diện cán bộ, giảng viên và học viên Học viện thể hiện quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Đại diện cán bộ, giảng viên và học viên Học viện thể hiện quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Hoàn thiện danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo đảm bảo phù hợp với tổ chức bộ máy sau khi được kiện toàn. Xây dựng chuẩn chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành lĩnh vực nghiệp vụ cảnh sát. Tăng cường đào tạo kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho học viên, đảm bảo phù hợp với thực tiễn công tác của lực lượng CAND; gắn kết giữa lý luận với thực tiễn, trong đó tăng cường tổ chức thực tế, thực hành môn học cho học viên, đẩy mạnh hoạt động trao đổi, phối hợp với các Cục nghiệp vụ, Công an các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ. 

Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, đối ngoại và hợp tác quốc tế, từng bước tiếp cận với nền quản trị tiên tiến trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thúc đẩy hợp tác và tranh thủ nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế, đại diện cơ quan thực thi pháp luật tại Việt Nam, cơ sở đào tạo trên thế giới để tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại phục vụ công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Triển khai hiệu quả Chương trình chuyển đổi số tại Học viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, số hóa dữ liệu, số hóa quy trình, tăng cường nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh xây dựng Học viện CSND thành trường đại học số theo khung kiến trúc đại học số của Bộ Công an.  

Nhân dịp này, đại diện cán bộ, giảng viên và học viên Học viện đã phát biểu cảm xúc và thể hiện quyết tâm phấn đấu, thi đua giảng dạy, nghiên cứu, học tập và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.

Tiết mục văn nghệ và biểu diễn mô-tô phân khối lớn chào mừng khai giảng năm học 2023 - 2024
Tiết mục văn nghệ và biểu diễn mô-tô phân khối lớn chào mừng khai giảng năm học 2023 - 2024

Trong không khí vui mừng của buổi lễ, các đại biểu đã cùng tham dự Chương trình Nghệ thuật trống hội và trình diễn mô-tô phân khối lớn do cán bộ, học viên Học viện biểu diễn.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT