Học viện CSND khai giảng năm học mới
Thượng tướng, GS.TS. Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đánh trống khai giảng năm học 2017 - 2018

Cùng dự Lễ khai giảng còn có Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công an, các Học viện, trường CAND và Công an các đơn vị địa phương.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Về phía Học viện CSND có Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám đốc, cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên Nhà trường, đặc biệt là 370 tân học viên khóa D43.

Chương trình duyệt đội ngũ tại Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018

Tại Lễ khai giảng, Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND đã đọc diễn văn khai giảng năm học mới. Trong đó nhấn mạnh: Năm học 2016 - 2017 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, ngành Công an và Học viện CSND. Quán triệt phương châm hành động “Đổi mới - Chủ động - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả” của Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã xác định chủ đề của năm học 2016 - 2017 là “Chuẩn hóa - Tin học hóa - Hiện đại hóa” với mục tiêu hành động “4 thi đua - 3 đột phá”. Qua đó, Học viện đã đạt được nhiều thành tích quan trọng trên tất cả các mặt công tác:

Học viện tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống: thực hiện nghiêm túc các đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các phong trào, cuộc vận động của Ngành giáo dục đào tạo và lực lượng CAND, trong đó trọng tâm là quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.
 
Công tác giáo dục, đào tạo trong năm học đã có những bước đột phá, đạt được những kết quả có ý nghĩa quan trọng với hai giải pháp chính: gắn đào tạo với thực tiễn và mở rộng hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm. Mô hình đào tạo theo học chế tín chỉ đã được Học viện tiếp tục triển khai có hiệu quả, điển hình trong năm học, khóa D38 ra trường với tỷ lệ học viên đạt kết quả từ loại Khá trở lên chiếm hơn 90%, không có học viên yếu, kém.

Học viện CSND là nhà trường tiên phong tổ chức triển khai Chương trình “Học kỳ đầu tiên” 6 tháng đối với hệ đào tạo Chính quy và 1,5 tháng đối với hệ Liên thông, hệ Vừa làm vừa học kết hợp giữa kinh nghiệm của Học viện và kinh nghiệm các trường Quân đội nhân dân và các trường Công an, Cảnh sát thế giới. Học viện đã triển khai áp dụng đổi mới tổ chức đào tạo sinh viên theo mô hình vừa học vừa thực hành theo hướng giảng dạy 50% lý thuyết - 50% thực hành, đem lại nhiều kết quả tích cực.

Trong năm học, Học viện đã tổ chức thành công cho hơn 1.100 học viên khóa D41, D26 Lào và Tư pháp hình sự khóa 2 đi thực hành chính trị xã hội “3 cùng” tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, đưa hơn 1.000 học viên khóa D42, D27 Lào và Tư pháp hình sự khóa 3 đi “3 cùng” tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Chương trình năm nay cũng đánh dấu 10 năm Học viện triển khai mô hình thực hành chính trị - xã hội đưa sinh viên sau khi học hết năm thứ nhất đi “3 cùng" với nhân dân, được Bộ Công an quyết định triển khai nhân rộng ra các học viện, nhà trường CAND.
 
Về công tác nghiên cứu khoa học, Học viện đã có nhiều bước chuyển mới, tập trung nghiên cứu, giải quyết các vấn đề đang nổi lên về tội phạm và TTATXH; tổ chức biên soạn mới, chỉnh lý 71 giáo trình, trong đó đã nghiệm thu 22 giáo trình, 08 sách chuyên khảo. Học viện đã và đang triển khai thực hiện 117 đề tài các cấp, trong đó có 03 đề tài khoa học cấp Nhà nước; Hoàn thành Tổng tập Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp, Tổng tập Quản lý Nhà nước về TTATXH, 03 cuốn Từ điển Công an Nga - Việt, Anh - Việt, Việt - Lào và nhiều bộ sách lớn khác phục vụ Ngành.

Thượng tướng, GS.TS. Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giao nhiệm vụ năm học mới cho Học viện CSND

Nhà trường tiếp tục chú trọng công tác đào tạo cán bộ và xác định đây là một trong 3 khâu đột phá. Tính đến tháng 9/2017, Học viện có 12 Giáo sư, 44 Phó Giáo sư, 202 Tiến sĩ, hơn 400 Thạc sĩ và hơn 200 Giảng viên chính. Số giáo viên có trình độ cao Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ của Học viện CSND hiện nay đứng đầu các học viện, trường CAND.
 
Nhà trường đã chính thức triển khai Hệ thống điều hành Học viện Cảnh sát nhân dân điện tử. Đây là hệ thống tiên tiến, lần đầu tiên áp dụng trong các trường CAND, theo mô hình “Chính phủ điện tử” mà Chính phủ nước ta đang triển khai. Học viện CSND là một trong số ít các trường đại học ở Việt Nam đã trang bị 100% bảng tương tác thông minh cho phòng học, qua đó đã và đang tạo môi trường tương tác toàn diện; góp phần nâng cao năng lực giảng dạy và khả năng tiếp thu của học viên. Công tác hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng và phát triển.

Tổng kết năm học 2016 - 2017, Học viện đã vinh dự được Bộ Công an đề xuất Chính phủ tặng Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc”.

Để tiếp tục xây dựng Học viện Cảnh sát nhân dân trở thành Nhà trường hiện đại, bắt kịp xu thế ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ của cuộc cách mạng 4.0 vào hoạt động giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, phấn đấu sớm trở thành cơ sở giáo dục, đại học trọng điểm của Quốc gia, Học viện CSND tiếp tục xác định chủ đề của năm học 2017 - 2018 là: “Xây dựng Học viện Cảnh sát nhân dân thông minh” với 04 trụ cột chính là Học viện Cảnh sát nhân dân điện tử; Ứng dụng công nghệ thông tin và IoT (Internet of Things); Giảng đường thông minh; Thư viện điện tử đi kèm khẩu hiệu hành động: “4 Thi đua - 2 Đột phá”, trong đó: 4 Thi đua” là Thi đua quản lý tốt; Thi đua dạy tốt, học tốt; Thi đua nghiên cứu khoa học tốt; Thi đua phục vụ tốt và “2 Đột phá” là Đột phá về xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ nghiên cứu khoa học; Đột phá về xây dựng Học viện Cảnh sát nhân dân thông minh.
 
Phát biểu tại Lễ khai giảng, Thượng tướng, GS.TS. Tô Lâm - Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao sự năng động, chủ động, sáng tạo của Học viện CSND và nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, giảng viên và học viên Học viện đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh: “Trong năm học 2016 - 2017, lực lượng Công an nhân dân đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ giáo dục, đào tạo năm học; đã nhận thức ngày càng rõ hơn quan điểm của Trung ương về đổi mới giáo dục, đào tạo; quá trình thực hiện đã có đổi mới bước đầu về mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục, đào tạo; từng bước chuẩn hoá đội ngũ giáo viên, giảng viên, xây dựng chuẩn đầu ra cho sinh viên; hoạt động liên kết, hợp tác trong giáo dục được mở rộng, từng bước tiệm cận với xu thế chung của khu vực và thế giới. Trong kết quả chung đó, có sự đóng góp quan trọng, xứng đáng của Học viện CSND”.

Thượng tướng, GS.TS. Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Học viện CSND

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: “Những thành tích của Học viện CSND trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công an những năm qua đã góp phần vào thành tích chung của toàn lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.”

Bên cạnh đó, đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh: Hiện nay, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tình hình chính trị - an ninh thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp. Các nguy cơ an ninh phi truyền thống, nhất là chiến tranh mạng, an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu gia tăng... Tình hình tội phạm diễn biến rất phức tạp, các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm về ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về môi trường có xu hướng hoạt động ngày càng phức tạp; sự xuất hiện của nhiều loại tội phạm mới với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, xảo quyệt; gây khó khăn trong phòng ngừa, ngăn chặn. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH trong tình hình mới đang đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi phải tiếp tục xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng; trong đó công tác giáo dục, đào tạo có vai trò đặc biệt quan trọng.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới

Để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đồng chí Bộ trưởng đề nghị Học viện CSND cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc hơn nữa, phát huy vị thế là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của ngành Công an, là Nhà trường trọng điểm của Bộ Công an; cần nhận thức sâu sắc về thực trạng, những thách thức đang đặt ra đối với công tác giáo dục, đào tạo chung và nhiệm vụ chính trị của Nhà trường nói riêng. Nắm vững và hiểu đúng, vận dụng đúng các quan điểm, định hướng, nội dung đổi mới giáo dục; có kế hoạch, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, bảo đảm tính kế thừa và phát triển; quan tâm bồi dưỡng, khuyến khích đội ngũ giáo viên trẻ học tập nâng cao trình độ; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy người học làm trung tâm, đề cao tự học, phát huy khả năng tư duy sáng tạo và năng lực ứng dụng thực tiễn cho học viên, kỹ năng đảm bảo xử lý tốt các tình huống nghiệp vụ phức tạp xảy ra trong thực tế; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học theo hướng tăng cường liên kết, hợp tác nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học với Công an các đơn vị, địa phương và các ngành; hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng công tác đào tạo, nghiên cứu chất lượng cao....
 
Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện đã phát biểu cảm ơn ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm và khẳng định đây là những chỉ thị, nhiệm vụ và mục tiêu quan trọng mà Học viện cần tập trung thực hiện và hoàn thành trong thời gian tới. Đồng chí Giám đốc Học viện nhấn mạnh, trong năm học mới 2017 - 2018, với phương châm hành động “Phát huy truyền thống - đoàn kết, kỷ cương, đổi mới toàn diện - hướng tới tương lai”, Học viện CSND sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, quyết tâm xây dựng, phấn đấu để Học viện CSND trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao của lực lượng CAND. Đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục trên con đường phát triển trở thành một nhà trường Cảnh sát hiện đại trong khu vực và thế giới.

Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và các đại biểu cắt băng khánh thành Sân vận động đa năng của Học viện 

Nhân dịp này, Học viện CSND tổ chức Khánh thành và đưa vào sử dụng công trình Sân vận động đa năng. Đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Học viện CSND. Sân vận động được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, là nơi tập luyện thi đấu thể thao, văn hóa nhằm nâng cao thể chất học viên cũng như giao lưu văn hóa, thể thao với các đơn vị trong và ngoài Học viện.

Sân vận động đa năng của Học viện bao gồm: Sân bóng đá có diện tích 4.500m2, Sân điền kinh với diện tích 2.546m2, Sân bóng chuyền với diện tích 162m2, khán đài với diện tích 745m2, tổng 1.100 chỗ ngồi…được xây dựng đảm bảo về kỹ thuật thi công, mỹ thuật xây dựng và chất lượng công trình theo các tiêu chuẩn xây dựng mới nhất tại Việt Nam.

PV

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT