Học viện CSND phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Lý luận về xây dựng, phát triển văn hóa trong CAND”

Dự Hội thảo có Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản chính trị Quốc gia Sự thật; đại diện các ban, bộ, ngành trung ương, các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh: Công tác Công an có tính đặc thù cao, liên quan đến rất nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ CAND không chỉ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững kiến thức pháp luật, nghiệp vụ chuyên ngành, có trình độ khoa học, kỹ thuật, mà còn phải không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, thể hiện phong cách chuẩn mực, văn hóa trong công tác, chiến đấu, trong ứng xử và trong cuộc sống thường ngày.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu đề dẫn hội thảo.
Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu đề dẫn hội thảo.
Hội thảo khoa học “Lý luận về xây dựng, phát triển văn hóa trong CAND” là diễn đàn quan trọng để tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn những quan điểm phát triển, cơ hội và thách thức, mục tiêu định hướng phát triển văn hóa, văn nghệ trong CAND thời kỳ mới.

Hội thảo đồng thời khẳng định ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của văn hóa, văn nghệ đối với việc xây dựng văn hóa CAND, xây dựng lực lượng CAND “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện CSND điều hành phần tham luận
Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện CSND điều hành phần tham luận

Tại phần tham luận, dưới sự điều hành của Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện CSND, các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa, nhà quản lý các thiết chế văn hóa trong và ngoài lực lượng Công an đã  tập trung thảo luận những vấn đề về lý luận và thực tiễn xây dựng, phát triển văn hóa của cán bộ, chiến sĩ của lực lượng CAND; đi sâu phân tích, làm rõ những ưu điểm, hạn chế về văn hóa của cán bộ, chiến sĩ, chỉ ra nguyên nhân của hạn chế, đề xuất các giải pháp để giải quyết các vấn đề đặt ra.

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành tham luận tại hội thảo.
Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành tham luận tại hội thảo.

Với tham luận “Công tác nghiên cứu lý luận xây dựng, phát triển văn hóa của lực lượng CAND thực sự là thanh bảo kiếm của Đảng”, Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an về  việc nghiên cứu lý luận xây dựng, phát triển văn hóa của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND và xác định văn hóa, ứng xử của cán bộ, chiến sĩ giữ vai trò quan trọng đối với công tác xây dựng lực lượng CAND “thật sự trong sạch”, “vững mạnh”. Đồng thời, tham luận cũng đã nêu nhiều giải pháp quan trọng để giúp cho lãnh đạo các cấp tiếp tục xây dựng, định hướng phát triển văn hóa trong CAND ngày càng hiệu quả, đảm bảo lực lượng CAND thực sự là thanh bảo kiếm của Đảng.

Trình bày tham luận “Nâng cao văn hóa chính trị cho cán bộ, lãnh đạo quản lý ở nước ta hiện nay”, PGS.TS Vũ Trọng Lâm nhấn mạnh: Việc nâng cao văn hóa chính trị của cán bộ, đảng viên phải gắn liền với việc rèn luyện đạo đức, văn hóa chính trị của cán bộ, đảng viên phải gắn liền với việc rèn luyện đạo đức, lối sống và đề cao trách nhiệm nêu gương. Hay nói cách khác, người cán bộ, đảng viên phải là người tiêu biểu về đạo đức cách mạng để trở thành chỗ dựa và là niềm tin của nhân dân…

PGS.TS Vũ Trọng Lâm tham luận tại hội thảo.
PGS.TS Vũ Trọng Lâm tham luận tại hội thảo.

Với tham luận về chủ đề “Sáng tạo văn học về đề tài CAND góp phần xây dựng, bồi đắp phẩm chất, nhân cách người cán bộ, chiến sĩ CAND trong tình hình mới”, Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, nguyên Tổng biên tập Tạp chí CAND khẳng định, việc xây dựng và khắc họa thành hình tượng người chiến sĩ Công an trong các tác phẩm văn học, nghệ thuật đã góp phần tuyên truyền những hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ CAND trong quá trình công tác, chiến đấu.

Các tác phẩm văn học về CAND đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức, thái độ, hành động của cán bộ, chiến sĩ CAND. Do đó, cần phải tiếp tục phát triển văn học về  đề tài CAND nhằm nâng cao thẩm mỹ, tác động tích cực đến sự hình thành, bồi đắp nhân cách cán bộ, chiến sĩ CAND…

Được biết, Ban tổ chức hội thảo khoa học “Lý luận về xây dựng, phát triển văn hóa trong CAND" đã có 45 báo cáo tham luận của các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa, nhà quản lý các thiết chế văn hóa trong và ngoài lực lượng CAND.

Theo Ban tổ chức, các tham luận có nội dung phong phú, thiết thực, có căn cứ khoa học, thực tiễn, bám sát chủ đề hội thảo và tập trung vào các vấn đề: Quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về phát triển văn hóa; thực trạng, những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của hoạt động phát triển văn hóa trong CAND; mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển văn hóa trong thời kỳ mới; kinh nghiệm, khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển văn hóa xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ…

Hội thảo có đông đảo đại biểu ở trong và ngoài lực lượng CAND tham gia
Hội thảo có đông đảo đại biểu ở trong và ngoài lực lượng CAND tham gia

Phát biểu tổng kết hội thảo, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn trân trọng cảm ơn các ý kiến, tham luận của các đại biểu. Đồng chí khẳng định, Ban tổ chức đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp và sẽ tổ chức nghiên cứu nghiêm túc, thấu đáo để tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa trong CAND.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT