Học viện CSND sơ kết Đề án “Tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam”

Cùng tham dự Hội nghị có Đại tá, PGS. TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện; thành viên Ban Chỉ đạo Đề án và các đồng chí có nhiều thành tích trong xây dựng, tổ chức triển khai Đề án tại Học viện.

Trung tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Trung tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong thời gian vừa qua, thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Học viện CSND đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các hoạt động đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, trong đó có việc triển khai xây dựng Đề án “Tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam” tại Học viện từ tháng 11/2019.

Trên cơ sở Quy chế tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện CSND đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể thực hiện các nội dung của Đề án như: Quyết định thành lập Tiểu ban xây dựng Đề án phát triển Học viện CSND là đơn vị thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Kế hoạch xây dựng Đề án, Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam… và các văn bản hướng dẫn kèm theo.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ tham luận tại Hội nghị
Đại diện lãnh đạo Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ tham luận tại Hội nghị

Trong quá trình triển khai thực hiện, Học viện CSND đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình công tác, học tập để xây dựng nguồn nhân lực đầy đủ về số lượng, đáp ứng được yêu cầu về năng lực, chuyên môn, trình độ, bằng cấp để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Đề án thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án nhằm đánh giá kết quả thực hiện đồng thời rút kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất… để công tác xây dựng và hoàn thành Đề án được đảm bảo về thời gian, tiến độ đã đề ra.

Đại diện lãnh đạo Khoa Ngoại ngữ tham luận tại Hội nghị
Đại diện lãnh đạo Khoa Ngoại ngữ tham luận tại Hội nghị

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Ban Chỉ đạo Đề án, đơn vị Thường trực Đề án và các đơn vị có liên quan thuộc Học viện thường xuyên có sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác tham mưu, công tác thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn để hoàn thành các yêu cầu của Đề án theo tiến độ đề ra.

Sau hơn 02 năm triển khai Đề án, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, sự phối hợp của Ban Chỉ đạo Đề án, đơn vị Thường trực Đề án và các đơn vị có liên quan thuộc Học viện, ngày 12/5/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản thông báo Học viện CSND đủ điều kiện tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Hiện nay, Học viện CSND là một trong 24 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước được giao nhiệm vụ tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao phát biểu tại Hội nghị
Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, trên cơ sở đánh giá những thuận lợi, khó khăn và kết quả thực hiện Đề án, các đại biểu đã đề xuất một số giải pháp để triển khai có hiệu quả công tác tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tại Học viện trong thời gian tới, trước mắt là cho cán bộ, giảng viên, học viên và người học có nhu cầu ngay từ năm học 2022 - 2023.

Ban Giám đốc Học viện trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong quá trình thực hiện Đề án
Ban Giám đốc Học viện trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong quá trình thực hiện Đề án

Cũng tại Hội nghị, Ban Giám đốc Học viện đã trao Giấy khen của Học viện CSND cho 04 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và tổ chức triển khai Đề án tại Học viện.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT