Học viện CSND sơ kết thực hiện Thông tư số 52 của Bộ Công an về đánh giá kết quả rèn luyện và phân loại tập thể, cá nhân học viên các học viện, trường CAND
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an; đại diện các đơn vị chức năng thuộc Cục Đào tạo, Học viện CSND và đại diện học viên các khóa học, hệ học tại Học viện CSND.

Lãnh đạo Phòng Quản lý học viên trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện Thông tư số 52 tại Học viện
Lãnh đạo Phòng Quản lý học viên trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện Thông tư số 52 tại Học viện

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện Thông tư 52 tại Học viện từ khi được ban hành đến nay, cụ thể:

Thông tư số 52/2009/TT-BCA(X11) ngày 17/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an về đánh giá kết quả rèn luyện và phân loại tập thể, cá nhân học viên các học viện, trường CAND, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 10/2011/TT-BCA-X11 ngày 11/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an được ban hành và tổ chức thực hiện trong bối cảnh Học viện CSND và các trường CAND đang triển khai chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Đại diện Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao tham luận tại Hội nghị
Đại diện Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao tham luận tại Hội nghị

Ngay sau khi Bộ Công an ban hành 02 Thông tư nói trên, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung văn bản đến toàn thể cán bộ, học viên của Học viện, các đơn vị quản lý giáo dục, đơn vị giảng dạy và tổ chức quần chúng trong Học viện để phối hợp thực hiện.

Bên cạnh việc phổ biến, quán triệt, hướng dẫn thực hiện nội dung các Thông tư, Học viện cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá nhận thức và kết quả thực hiện của cán bộ, học viên thông qua nhiều hình thức như: kiểm tra công tác nghiệp vụ cơ bản của giáo viên chủ nhiệm, kiểm tra hệ thống sổ sách của cán bộ lớp; tổ chức thi, kiểm tra nhận thức của cán bộ, học viên qua các cuộc thi, hội nghị sơ kết, tổng kết, họp giao ban theo chuyên đề…

Học viện cũng ban hành khung phân loai học viên vi phạm quy chế, quy định về học tập, rèn luyện; xây dựng và triển khai thực hiện thống nhất các quy trình đánh giá kết quả rèn luyện học viên theo tháng, học kỳ, năm học và toàn khóa. Đồng thời, ban hành hệ thống biểu mẫu văn bản, bảng số liệu phục vụ hoạt động đánh giá kết quả rèn luyện và phân loại tập thể, cá nhân học viên.

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến tham luận có giá trị của các đại biểu
Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến tham luận có giá trị của các đại biểu

Nhìn chung, việc ban hành Thông tư số 52 và Thông tư số 10 đã tạo cơ sở pháp lý để việc tổ chức xét phân loại rèn luyện, phân loại thi đua học viên tại Học viện CSND và các trường CAND được thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng. Quá trình tổ chức thực hiện các văn bản trên đã góp phần đánh giá đúng kết quả công tác giáo dục, đào tạo của Học viện, động viên, khuyến khích học viên phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động phong trào.

Tuy nhiên, qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, một số quy định của Thông tư số 52 và Thông tư số 10 của Bộ Công an đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập nhất định, gây ra khó khăn, vướng mắc trong công tác đánh giá, phân loại học viên.

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan - Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan - Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trên cơ sở dự thảo Báo cáo sơ kết và phát biểu chỉ đạo của Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan - Phó Giám đốc Học viện, các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, đánh giá quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Thông tư số 52 và Thông tư số 10 của Bộ Công an tại Học viện, làm rõ những kết quả đã đạt được, khó khăn, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả rèn luyện và phân loại tập thể, cá nhân học viên. Các tham luận tại Hội nghị đều thống nhất đề nghị Cục Đào tạo, Bộ Công an chủ trì tham mưu cho lãnh đạo Bộ ban hành Thông tư mới thay thế 02 Thông tư nói trên trong thời gian sớm nhất để đảm bảo tính pháp lý và đáp ứng các vấn đề thực tiễn mới của công tác giáo dục, đào tạo trong lực lượng CAND.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị
Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

Ghi nhận những ý kiến tham luận tại Hội nghị, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức và các nội dung tham luận tại Hội nghị sơ kết thực hiện Thông tư số 52 của Học viện. Hội nghị đã được tổ chức đúng tiến độ với sự tham gia đóng góp ý kiến của đầy đủ thành phần bao gồm các đơn vị chức năng, đơn vị giảng dạy, các đơn vị quản lý giáo dục và quản lý học viên.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Cục Đào tạo, Bộ Công an sẽ nghiên cứu, tiếp thu những tham luận có giá trị tại Hội nghị của Học viện CSND, đồng thời chủ trì tổ chức Hội nghị sơ kết cấp Bộ để tổng hợp ý kiến đóng góp của các trường CAND và các đơn vị có liên quan, từ đó dự thảo Thông tư thay thế và tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành trong thời gian sớm nhất.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT