Học viện CSND tham gia tập huấn trực tuyến công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020
Toàn cảnh buổi tập huấn

Thành phần tham dự tập huấn gồm có thành viên HĐGS cơ sở năm 2020 và các ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020. 

Tại buổi họp, các thành viên tham dự đã được tập huấn các nội dung: (1) Tổng quan quá trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư; (2) Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; (3) Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Giáo sư các cấp; (4) Hồ sơ và quy trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Cũng giống như những năm trước đây, tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp vẫn luôn được đưa lên hàng đầu, các ứng viên giáo sư, phó giáo sư phải là những người “Không vi phạm đạo đức nhà giáo, không đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc thi hành án hình sự; trung thực, khách quan trong đào tạo, NCKH và các hoạt động chuyên môn.” Tuy nhiên, năm nay quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành đã được sửa đổi và bổ sung. Cách tính điểm các công trình khoa học quy đổi và danh mục chuyên ngành, tạp chí khoa học uy tín của ngành khoa học quân sự, khoa học an ninh cũng có sự thay đổi và được các ứng viên rất quan tâm tại cuộc họp. 

Sau khi được tập huấn về các nội dung chính, các thành viên HĐGS và các ứng viên tại các điểm cầu đã đặt câu hỏi và được đại diện Văn phòng HĐGSNN giải đáp. 

PV

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT