Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tập, rèn luyện tốt khối học viên giai đoạn 2021 - 2023
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị còn đại diện lãnh đạo phòng chức năng thuộc Cục Đào tạo, Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng cùng học viên các khóa học, hệ học thuộc Học viện CSND.

Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc kết quả tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua học tập, rèn luyện tốt; biểu dương, khen thưởng những học viên có thành tích xuất sắc, từ đó nhân rộng những điển hình tiêu biểu đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong học viên Học viện CSND.

Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý học viên trình bày báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của học viên trong phong trào thi đua học tập, rèn luyện giai đoạn 2021 - 2023
Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý học viên trình bày báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của học viên trong phong trào thi đua học tập, rèn luyện giai đoạn 2021 - 2023

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý Học viên đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của học viên trong phong trào thi đua học tập, rèn luyện giai đoạn 2021 - 2023, báo cáo nêu rõ:

- Học viện luôn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện chỉ đạo thực hiện một cách thường xuyên, liên tục. Qua đó, giúp học viên nhận thức đúng được vai trò, vị trí của bản thân trong phong trào thi đua học tập, rèn luyện tốt và động viên học viên toàn Học viện ra sức thi đua phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện. 

-  Trong 2 năm học, cùng với sự đổi mới về nội dung, chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy, học viên Học viện luôn nêu cao tinh thần tự giác, chủ động sáng tạo, đổi mới phương pháp học tập. Phong trào thi đua học tập, nghiên cứu diễn ra sôi nổi, tích cực giữa học viên của các khóa, hệ học. Học viện luôn khuyến khích áp dụng các hình thức học tập chủ động, đề cao vai trò của người học như học tập và thảo luận theo nhóm; các câu lạc bộ tự quản tự học, câu lạc bộ học tốt; mô hình học tập trực tuyến E-Learning. Hoạt động học tốt tiếp tục được duy trì tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và đạt kết quả tốt, giúp học viên nắm vững thêm những kiến thức của môn học, linh hoạt giải quyết các tình huống nghiệp vụ có thể xảy ra trong thực tế, tăng cường sự tự tin trong ứng xử và kỹ năng thuyết trình trước tập thể. Qua đó, phát hiện và bồi dưỡng nhiều sinh viên có thành tích học tập tốt, nhiệt tình tham gia phong trào thi đua học tập làm hạt nhân cho các phong trào thi đua học tập tốt.

- Cùng với phong trào học tốt, các phong trào thi đua sinh viên nghiên cứu khoa học luôn được học viên các khóa học nhiệt tình hưởng ứng với nhiều công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên đạt giải cao cấp Bộ Giáo dục & đào tạo, Bộ Công an và của Học viện. Trong năm học 2021 - 2022, có 342 học viên tham gia cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học với 142 đề tài nghiên cứu, trong đó có 103 đề tài dự thi đạt giải cấp Học viện (25 giải Nhất, 24 giải Nhì, 24 giải Ba, 30 giải Khuyến khích). Học viện đã gửi 05 đề tài dự thi cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học do Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức trong đó có 02 công trình đạt giải Khuyến khích. Trong cuộc thi viết Chuyên đề khoa học sinh viên năm 2021 - 2022 do Bộ Công an tổ chức đã có 1435 học viên tham gia, kết quả có 127 chuyên đề đạt giải gồm: 17 giải Nhất; 25 giải Nhì; 38 giải Ba, 47 giải Khuyến khích. 

- Học viên toàn Học viện tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-BCA-X11 ngày 10/6/2015 của Bộ Công an về tiếp tục chấn chỉnh nền nếp, kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác quản lý, giáo dục học viên của các học viện, trường Công an nhân dân và các cuộc vận động do Bộ Công an, Học viện tổ chức. Tập trung chấn chỉnh, nâng cao ý thức của học viên về chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, văn hóa ứng xử, đặc biệt là văn hóa chào hỏi thầy cô giáo, cán bộ, công nhân viên và khách đến nhà trường công tác.

Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện tặng Giấy khen của Giám đốc Học viện cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác học tập và rèn luyện
Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện tặng Giấy khen của Giám đốc Học viện cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác học tập và rèn luyện

Với kết quả học tập, rèn luyện trên của học viên Học viện CSND, đã có nhiều tập thể, cá nhân đạt các danh hiệu thi đua và được khen thưởng. Năm học 2021 - 2022 có 13 tập thể lớp học đạt danh hiệu tập thể học viên xuất sắc, 151 tập thể đạt danh hiệu tập thể học viên tiên tiến; 28 học viên đạt danh hiệu học viên xuất sắc (chiếm tỉ lệ 0,29%), 1.884 học viên đạt danh hiệu học viên giỏi (chiếm tỉ lệ 19,59%), 6.125 học viên đạt danh hiệu học viên tiên tiến (chiếm tỉ lệ 63,69%). Có 1.204 lượt tập thể và lượt học viên được Bộ Công an, UBND các cấp, Công an địa phương và Giám đốc Học viện CSND khen thưởng. Học kỳ I năm học 2022 - 2023 có 08 học viên đạt phân loại Xuất sắc, 1.557 học viên đạt phân loại học viên Giỏi, 5.800 học viên đạt phân loại học viên Khá. Có 2.074 lượt tập thể, cá nhân học viên được Bộ Công an, UBND các cấp, Công an địa phương và Giám đốc Học viện CSND khen thưởng.

Các đại biểu khách mời phát biểu tham luận tại Hội nghị
Các đại biểu khách mời phát biểu tham luận tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện đã biểu dương và chúc mừng các tập thể, cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong  phong trào thi đua học tập, rèn luyện tốt giai đoạn 2021 - 2023. 

Để khắc phục những vấn đề còn tồn tại và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua trong thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc Học viện đề nghị cần phải có sự đổi mới nội dung và hình thức phong trào thi đua, phát huy hơn nữa tiềm năng sáng tạo của học viên theo hướng “lấy người học làm trung tâm”; các đơn vị chức năng, khoa, phòng, trung tâm của Học viện cần có sự phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức phong trào thi đua, học tập, rèn luyện cho học viên; tập trung làm tốt việc phát hiện, bồi dưỡng các cá nhân điển hình tiên tiến ngay từ khi các khóa mới nhập học, quan tâm, bồi dưỡng các học viên có kết quả học tập chưa tốt phấn đấu vươn lên; chú trọng việc nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ lớp học.

Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện phát biểu kết luận tại Hội nghị
Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện phát biểu kết luận tại Hội nghị

Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Giám đốc cũng bày tỏ mong muốn các học viên nỗ lực, cố gắng phấn đấu hơn nữa để trở thành những hạt nhân điển hình trong phong trào thi đua, học tập, rèn luyện tốt của Bộ Công an nói chung và của Học viện CSND nói riêng.

Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện phát biểu kết luận tại Hội nghị
Các đại biểu khách mời và đại diện học viên chụp ảnh lưu niệm

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT