Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020

Hội nghị còn có sự tham dự của Trung tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an; Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và đại diện lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức quần chúng thuộc Học viện CSND.

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Hội nghị
Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Hội nghị
Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết đánh giá toàn diện, sâu sắc kết quả phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trong toàn Học viện CSND. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, phát huy truyền thống 52 năm xây dựng và trưởng thành của Học viện; tạo động lực thúc đẩy cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Từ đó, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” trong giai đoạn mới.  
Giao lưu với đại diện các tập thể, cá nhân được công nhận là điển hình tiên tiến, gương "người tốt, việc tốt" trong phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" giai đoạn 2015 - 2020 của Học viện
Giao lưu với đại diện các tập thể, cá nhân được công nhận là điển hình tiên tiến, gương "người tốt, việc tốt" trong phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" giai đoạn 2015 - 2020 của Học viện
Giai đoạn 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong Học viện CSND tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. 


Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng

Việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong toàn Học viện có sự đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức. Các phong trào thi đua đã có sự phát triển sâu rộng, góp phần khơi dậy lòng tự hào, năng lực và nhiệt tình của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên.
Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến đã có những chuyển biến tích cực, có sự phối hợp với các cơ quan truyền thông trong và ngoài ngành Công an trong việc giới thiệu, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến. 

Trong những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Học viện. Thi đua và khen thưởng đã có sự gắn kết chặt chẽ hơn, thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhân tố mới, nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc.

Trung tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an và Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện trao Giấy khen và vòng nguyệt quế cho đại diện các tập thể và cá nhân
Trung tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an và Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện trao Giấy khen và vòng nguyệt quế cho đại diện các tập thể và cá nhân

Thực hiện công tác chuyên môn gắn với phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”

Phong trào thi đua trong toàn Học viện đã được gắn kết với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục đào tạo, khảo thí, nghiên cứu khoa học, công tác tham mưu, hậu cần, tài chính, phục vụ, công tác hợp tác quốc tế, công tác giáo dục quản lý học viên, công tác tình nguyện, tình nghĩa, chung sức vì cộng đồng...

Giai đoạn 2015 - 2020, các phong trào thi đua, dạy tốt, rèn luyện tốt trong Học viện được đẩy mạnh với 02 đột phá là: Gắn đào tạo với thực tiễn và mở rộng quan hệ quốc tế về giáo dục đào tạo. Từ năm học 2014 - 2015 đến nay, Học viện đã có 886 lượt giáo viên tham gia phong trào dạy giỏi, 60 giảng viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp Bộ, 215 giảng viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Hoạt động nghiên cứu khoa học trong khối cán bộ, giảng viên, học viên cũng được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng trong nghiên cứu. Từ năm 2014 đến nay, Học viện đã triển khai nghiên cứu 288 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp trong đó có 05 đề tài cấp Nhà nước, 31 đề tài cấp Bộ. Đặc biệt, Học viện đã tổ chức nghiệm thu 08 tổng tập nghiệp vụ của các chuyên ngành với 53 cuốn. Nhiều hội thảo khoa học cấp Bộ, cấp Học viện đã được tổ chức thành công tại Học viện, được các cấp đánh giá cao.

Trung tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an và Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện trao Giấy khen và vòng nguyệt quế cho đại diện các tập thể và cá nhân
Trung tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an và Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện trao Giấy khen và vòng nguyệt quế cho đại diện các tập thể và cá nhân

Công tác tham mưu, hậu cần, tài chính, phục vụ đã chủ động nắm tình hình, tham mưu đề xuất, xây dựng chương trình công tác của Học viện trong các năm học, đảm bảo tốt các điều kiện phục vụ hoạt động trong nhà trường.

Công tác hợp tác quốc tế của Học viện đã có những bước phát triển vượt bậc, góp phần quan trọng vào việc khẳng định uy tín, thương hiệu và vị thế của một trung tâm nghiên cứu, giáo dục và đào tạo hàng đầu của Bộ Công an; là một trong những hoạt động quan trọng tạo ra sự bứt phá trong việc phát triển các nguồn lực để phục vụ sự nghiệp xây dựng Học viện CSND trở thành trường đại học chuẩn quốc gia, là một trong những trung tâm đào tạo Cảnh sát hàng đầu trong khu vực ASEAN. 

Công tác giáo dục, quản lý học viên của Học viện tiếp tục có những chuyển biến tích cực, thường xuyên nghiên cứu đổi mới mô hình, cơ chế quản lý, giáo dục học viên theo hướng gắn với Khoa chuyên ngành.

Ngoài ra, Học viện CSND được xem là một trong những đơn vị đi đầu về phong trào tình nguyện, tình nghĩa, hiến máu tình nguyện; nhiều hoạt động đã thực sự lan tỏa trong cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người cán bộ, chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân.

Trung tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an và Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện trao Giấy khen và vòng nguyệt quế cho đại diện các tập thể và cá nhân
Trung tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an và Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện trao Giấy khen và vòng nguyệt quế cho đại diện các tập thể và cá nhân
Những phần thưởng cao quý

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020, Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương đã trao cho Học viện những phần thưởng cao quý như: Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Huân chương Lao động hạng Nhất của Nhà nước CHDCND Lào; Huân chương Munisarath-phoan của Chính phủ Hoàng gia Campuchia; được Thủ tướng Chính phủ tặng 03 Bằng khen về thành tích đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành Công an và thành tích 05 năm công tác phát triển lý luận Cảnh sát. 

Trung tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an và Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện trao Giấy khen và vòng nguyệt quế cho đại diện các tập thể và cá nhân
Trung tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an và Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện trao Giấy khen và vòng nguyệt quế cho đại diện các tập thể và cá nhân

Học viện CSND cũng là đơn vị luôn được Bộ Công an đánh giá cao và ghi nhận bằng các danh hiệu thi đua hàng năm, cụ thể: Năm học 2014 - 2015, Học viện đạt “Cờ Thi đua Bộ Công an”; 2015 - 2016 đạt “Cờ Thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo”; năm học 2016 - 2017 đạt “Cờ thi đua của Thủ tướng chính phủ”; năm học 2017 - 2018 đạt “Bằng khen của Bộ Công an”; năm học 2018 - 2019 đạt “Cờ thi đua của Thủ tướng chính phủ”.

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an nhiệt liệt biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong Học viện, từ những đồng chí lái xe, cấp dưỡng, các đồng chí giáo viên, học viên... Đồng thời, đánh giá cao sự chủ động và kết quả triển khai các phong trào thi đua, các mô hình điển hình tiên tiến, nhân rộng gương “Người tốt, việc tốt” trong Học viện CSND. 

Đồng chí cũng nêu rõ, bên cạnh những thuận lợi của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, lực lượng CAND phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mới, đặc biệt là từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và các vấn đề an ninh phi truyền thống, đặt ra cho công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội những yêu cầu, nhiệm vụ hết sức nặng nề; đòi hỏi các Học viện, trường CAND nói chung và Học viện CSND nói riêng phải luôn tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo.

Trên cơ sở mục tiêu và nhiệm vụ của phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong Học viện CSND giai đoạn 2020 - 2025, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Học viện cần chú trọng nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước cho toàn thể đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên; Xác định nội dung, hình thức, các mô hình thi đua phù hợp với từng nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời, xây dựng hệ thống chỉ số đối với từng mục tiêu thi đua, trên cơ sở đó thường xuyên tiến hành kiểm tra, đánh giá xuyên suốt quá trình thực hiện.

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Công an tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ Học viện trong triển khai các phong trào thi đua nhằm phấn đấu xây dựng Học viện CSND trở thành cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu đáp từ tại Hội nghị, Thiếu tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020 - 2025. 

Thay mặt toàn thể cán bộ, giảng viên và học viên Nhà trường, đồng chí Trần Minh Hưởng thể hiện quyết tâm đẩy mạnh, đổi mới công tác thi đua khen thưởng, quán triệt sâu sắc, bám sát các chủ đề, nội dung trong phong trào thi đua; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Cảnh sát nhân dân lần thứ XVII. 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

  PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT