Hội nghị giao ban công tác khảo thí năm học 2023 - 2024
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo đã thông qua báo cáo kết quả công tác khảo thí năm học 2023 - 2024 của Học viện. 

Theo đó, trong năm học 2023 - 2024, dưới sự chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, công tác khảo thí đã đạt được nhiều kết quả đáng biểu dương. Các đơn vị đã có sự phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng đưa vào triển khai các yêu cầu, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và Học viện.

Đại diện lãnh đạo Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo báo cáo kết quả công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo năm học 2023 - 2024
Đại diện lãnh đạo Phòng Bảo đảm chất lượng đào tạo báo cáo kết quả công tác khảo thí năm học 2023 - 2024

Phòng Bảo đảm chất lượng đào tạo đã tham mưu với Ban Giám đốc Học viện ban hành Hướng dẫn số 5335/HD-T02-BĐCL về việc thực hiện một số nội dung Quyết định số 1231/QĐ-BCA ngày 10/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về quy chế thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên đào tạo trình độ đại học trong CAND, qua đó, tạo thuận lợi cho các đơn vị trong nghiên cứu và triển khai thực hiện công tác chuyên môn. Tổ chức 01 lớp tập huấn cho giảng viên các đơn vị giảng dạy, 20 lớp tập huấn cho toàn bộ học viên đào tạo đại học hệ chính quy nhằm phổ biến các nội dung của Quyết định số 1231 và Hướng dẫn số 5335, góp phần thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên tại Học viện đảm bảo khách quan, chính xác, đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Với sự hỗ trợ của phần mềm Quản lý ngân hàng đề thi, công tác xây dựng, quản lý, sử dụng ngân hàng đề thi đã đi vào nề nếp. Chất lượng đề thi ngày càng được nâng cao, có nhiều sự đổi mới theo hướng tích cực; đề thi mang tính gợi mở cao, nhiều nội dung đòi hỏi học viên có tư duy, sáng tạo, linh hoạt và phân loại được trình độ của học viên; giảm thiếu tiêu cực, sử dụng tài liệu trong quá trình thi của học viên; đánh giá khách quan, công bằng năng lực, trình độ của học viên.

Đại biểu phát biểu, đóng góp ý kiến tại buổi làm việc
Đại biểu phát biểu, đóng góp ý kiến tại buổi làm việc

Quy trình công tác rút đề thi, sao in, đóng gói, niêm phong đề thi đảm bảo chặt chẽ và bảo mật tuyệt đối. Trong năm học, đã thực hiện tốt công tác tốt đề thi đối với 22 lớp/khóa thi tuyển sinh, tốt nghiệp với hơn 5.800 học viên dự thi, tiến hành sao in hơn 16.200 đề thi, đáp án đảm bảo đúng quy định và bảo mật. Tiến hành rút ngẫu nhiên gần 2.000 đề thi kết thúc học phần, đáp án qua phần mềm Quản lý ngân hàng đề thi đảm bảo khách quan và tuyệt đối bảo mật; tiến hành sao in, đóng gói, niêm phong gần 8.600 đề thi, đáp án.

Công tác làm phách, chấm thi tập trung, hoàn thiện và bàn giao điểm thi được thực hiện nghiêm túc, cơ bản hoàn thành đúng tiến độ; công tác lưu trữ bài thi, hồ sơ thi, hồ sơ điểm được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Các đơn vị đã quản lý, thực hiện làm phách, chấm thi, hoàn thiện điểm thi của hơn 2.100 lượt lớp thi cho hơn 101.000 lượt học viên. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, liên tục và có hiệu quả, thông qua đó góp phần sớm phát hiện, phòng ngừa các vi phạm trong công tác khảo thí.

Thượng tá Trịnh Minh Đức, Trưởng phòng Bảo đảm chất lượng đào tạo phát biểu tại Hội nghị
Thượng tá Trịnh Minh Đức, Trưởng phòng Bảo đảm chất lượng đào tạo phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, bên cạnh những kết quả tích cực đáng ghi nhận, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã làm rõ một số khó khăn, vướng mắc của công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo như: việc triển khai thực hiện Quyết định số 1231, việc thí điểm đổi mới phương pháp, hình thức thi, kiểm tra, đánh giá tại Học viện (theo hình thức thi mở, thi thực hành), việc tiến hành công tác kiểm tra, giám sát thi, đánh giá kết quả học tập… từ đó đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục. Ngoài ra, các đại biểu cũng góp ý chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung dự thảo báo cáo công tác khảo thí của Học viên đảm bảo tính toàn diện, khách quan, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo tại Học viện.

Đại tá, PGS. TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đại tá, PGS. TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá, PGS. TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện đánh giá cao và ghi nhận các ý kiến phát biểu của các đơn vị tại buổi làm việc. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác khảo thí trong thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc đề nghị Phòng Bảo đảm chất lượng đào tạo tiếp tục tham mưu Ban Giám đốc Học viện ban hành các quy định cụ thể về đổi mới phương pháp, hình thức thi, kiểm tra, đánh giá tại Học viện nhằm hướng dẫn, thống nhất cách thức thực hiện. Phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và các đơn vị trong Học viện tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định về công tác khảo thí của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và Học viện.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT