Hội nghị học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và Chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Toàn cảnh Hội nghị

Đây là hoạt động có ý nghĩa lớn trong công tác định hướng tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và đưa các chủ trương của Đảng sớm đi vào thực tiễn, phục vụ có hiệu quả công tác Công an. Đồng thời, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về tinh thần tiên phong, gương mẫu và góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng Học viện, xây dựng lực lượng CAND ngày càng phát triển.

Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện CSND; đồng chí PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương, Báo cáo viên tại Hội nghị; các đồng chí trong Đảng ủy Học viện; các đồng chí cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, đảng viên Học viện.

Đồng chí PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương trình bày nội dung cơ bản của các chuyên đề
Đồng chí PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương trình bày nội dung cơ bản của các chuyên đề

Tại Hội nghị, đồng chí PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương đã quán triệt tới cán bộ, đảng viên Học viện 02 nội dung chính bao gồm:

(1) Khái quát nội dung cơ bản của Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

(2) Quán triệt về Chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh”.

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại Hội nghị
Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện CSND ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, kịp thời của đơn vị chức năng trong việc tham mưu tổ chức, lựa chọn nội dung sinh hoạt chính trị và học tập Chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm tham gia Hội nghị của toàn thể cán bộ, đảng viên toàn Học viện.

Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan đề nghị cán bộ, đảng viên Học viện nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe, tiếp thu sâu sắc và mạnh dạn thảo luận, đặt câu hỏi với Báo cáo viên để góp phần vào kết quả, ý nghĩa chung của Hội nghị.

Sau Hội nghị, với những nội dung thông tin được báo cáo, cán bộ, đảng viên trong Học viện cần tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu, chủ động đổi mới cách học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2022; phải có sự đổi mới đột phá trong “làm theo” và cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo các cấp, chức vụ càng cao nêu gương càng lớn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Đặc biệt theo tinh thần của Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới đạt hiệu quả, thiết thực, cần phải tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong đó, phải khẳng định rõ nét vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo tinh thần “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT