Hội nghị học tập, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tham dự Hội nghị có Đại tá, PGS.TS Trần Quang Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đồng chí PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương - Báo cáo viên tại Hội nghị; các đồng chí trong Đảng ủy Học viện; cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị và đảng viên khối cán bộ.

Đồng chí PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Đồng chí PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Phổ biến kết quả Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nêu rõ: Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII được diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 02 đến ngày 08/10/2023 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị đã cho ý kiến về các nội dung quan trọng, mang tính quyết định đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII từ nay đến hết nhiệm kỳ. Cụ thể, hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung, gồm: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15, ngày 10/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khoá XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Hội nghị cũng cho ý kiến về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; Công tác cán bộ; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đến Hội nghị Trung ương 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 9 khoá XIII; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Sau 7 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành chương trình đề ra. Đây là Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra không lâu sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị giữa nhiệm kỳ. Hội nghị không chỉ là sự tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII mà còn là sự chuẩn bị quan trọng đối với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Kết quả của Hội nghị thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất cao của Trung ương và góp phần quan trọng vào việc củng cố, phát huy những kết quả, thành tích mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được, góp phần tạo ra khí thế mới cho sự nghiệp tiếp tục đổi mới đồng bộ và toàn diện; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Đại tá, PGS.TS Trần Quang Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đại tá, PGS.TS Trần Quang Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá, PGS.TS Trần Quang Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện nêu rõ: Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII mang tầm vóc, ý nghĩa to lớn, nổi bật, thể hiện rõ nhất, sâu sắc nhất “ý Đảng, lòng dân” vì những quyết sách của Hội nghị ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của Nhân dân. Vì vậy, đề nghị các đồng chí đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe, tiếp thu sâu sắc và mạnh dạn thảo luận, đặt câu hỏi với Báo cáo viên để góp phần vào kết quả, ý nghĩa chung của các Hội nghị.

Sau Hội nghị, với những nội dung thông tin được báo cáo, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, tổ chức đảng tham dự có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền đến 100% cán bộ, đảng viên trong chi bộ để nắm thông tin đầy đủ, chính thống về kết quả Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu, trao đổi, thảo luận sôi nổi trong chi bộ. Đồng thời, chú trọng quán triệt các nội dung liên quan đến công tác giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong CAND.

Các đại biểu và đồng chí Báo cáo viên chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu và đồng chí Báo cáo viên chụp ảnh lưu niệm

Việc Đảng ủy Học viện tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong đảng viên khối cán bộ nhằm kịp thời quán triệt nghiêm túc những kết quả các Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho các tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ Học viện. Đối với khối học viên, việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt sẽ hoàn thành trước ngày 05/12/2023.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT