Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự buổi Hội nghị có Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đồng chí TS Đào Ngọc Báu, Phó Viện trưởng Viện Chính trị học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - báo cáo viên tại Hội nghị; các đồng chí trong Đảng ủy Học viện; các đồng chí cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên khối cán bộ Học viện CSND.

TS Đào Ngọc Báu, Phó Viện trưởng Viện Chính trị học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ tại Hội nghị
TS Đào Ngọc Báu, Phó Viện trưởng Viện Chính trị học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ tại Hội nghị

Tại Hội nghị, TS Đào Ngọc Báu, Phó Viện trưởng Viện Chính trị học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã chia sẻ, phổ biến với cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Học viện những nội dung mang tính chất thời sự, có ý nghĩa lớn trong việc định hướng thông tin và đưa chủ trương của Đảng sớm đi vào thực tiễn, phục vụ có hiệu quả công tác Công an, đặc biệt là những điểm mới mà Nghị quyết 27 đã đưa ra trong các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới. Trong đó, Trung ương nhấn mạnh yêu cầu về tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện hệ thống lý luận về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tạo sự thống nhất nhận thức về 08 đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị
Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện CSND đã ghi nhận và biểu dương sự chủ động của đơn vị chức năng trong việc tham mưu tổ chức, lựa chọn nội dung sinh hoạt chính trị và học tập các nghị quyết một cách kịp thời và hiệu quả, đặc biệt là Nghị quyết số 27 về “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” trong bối cảnh cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước rất quan tâm, chú ý và đặt nhiều kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng chí cũng đề nghị các đảng viên khi tham gia học tập cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe, tiếp thu sâu sắc và mạnh dạn thảo luận, đặt câu hỏi với Báo cáo viên để góp phần vào kết quả, ý nghĩa chung Hội nghị. Bên cạnh đó, với những nội dung thông tin được báo cáo, các đảng viên cần tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu, trao đổi, thảo luận sôi nổi trong Đảng bộ, Chi bộ, đồng thời chú trọng hơn nữa đến công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong quá trình thực hiện nghị quyết, tránh nhận thức, phát ngôn và hành động không đúng, đi ngược lại quan điểm, đường lối của Đảng.

Các đại diện khách mời chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị
Các đại diện khách mời chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT