Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện CSND; đồng chí PGS. TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí trong Đảng ủy Học viện; cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên khối cán bộ thuộc Đảng bộ Học viện.

PGS. TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt Nghị quyết số 28 tại Hội nghị
PGS. TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt Nghị quyết số 28 tại Hội nghị

Tại Hội nghị, toàn thể đảng viên khối cán bộ thuộc Đảng bộ Học viện đã được nghe đồng chí PGS. TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt những vấn đề cốt lõi, quan trọng của Nghị quyết số 28-NQ/TW về việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong thời gian tới. Đây là những nội dung mang tính chất thời sự, có ý nghĩa lớn trong việc định hướng thông tin và đưa chủ trương của Đảng sớm đi vào thực tiễn, phục vụ có hiệu quả công tác Công an.

Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại Hội nghị
Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện yêu cầu các đồng chí đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe, tiếp thu sâu sắc và mạnh dạn thảo luận, đặt câu hỏi với Báo cáo viên để góp phần vào kết quả, ý nghĩa chung của các Hội nghị. Sau Hội nghị, với những nội dung thông tin được báo cáo, các đồng chí đảng viên cần tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu, trao đổi, thảo luận sôi nổi trong Đảng bộ, Chi bộ; sớm xây dựng kế hoạch, chương trình hành động bảo đảm thiết thực, hiệu quả với phương châm “Chủ trương một, biện pháp mười, hành động hai mươi”. Đồng thời, chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, định hướng dư luận xã hội trong quá trình thực hiện các nghị quyết, tránh nhận thức, phát ngôn và hành động không đúng, đi ngược quan điểm, đường lối của Đảng. Đồng chí Phó Giám đốc cũng bày tỏ tin tưởng rằng Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 28 Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Đảng ủy Học viện CSND tổ chức sẽ thành công rất tốt đẹp và có ý nghĩa thiết thực đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ Học viện CSND.

Hoàng Nghĩa

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT