Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII

Tham dự chương trình có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; các đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo, Ủy ban kiểm tra các đơn vị và cán bộ, đảng viên của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Học viện.

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra không lâu sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị giữa nhiệm kỳ. Hội nghị không chỉ là sự tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng mà còn là sự chuẩn bị quan trọng đối với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. 

Trong 7 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, thông qua 4 Nghị quyết quan trọng, đó là: Nghị quyết số 42, 43, 44, 45 về các vấn đề: Chính sách xã hội, đại đoàn kết toàn dân tộc, chiến lược bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đội ngũ trí thức trong tình hình mới. Trong bối cảnh cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước rất quan tâm, chú ý và đặt nhiều kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Đảng, các Nghị quyết đã thể hiện những quyết sách quan trọng của Trung ương trước các vấn đề có tính then chốt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước thời kỳ mới nhằm hướng tới thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí PGS. TS Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Báo cáo viên tại Hội nghị
Đồng chí PGS. TS Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Báo cáo viên tại Hội nghị

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Học viện đã được nghe đồng chí PGS. TS Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt nội dung những Nghị quyết quan trọng của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đặc biệt là Nghị quyết số 44 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Nghị quyết số 45 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Đây là những Nghị quyết liên quan trực tiếp và có nhiều ý nghĩa đối với việc nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Học viện CSND.  

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trân trọng cảm ơn PGS. TS Lê Hải Bình đã quan tâm, dành thời gian báo cáo cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Học viện những nội dung mang tính chất thời sự, có ý nghĩa lớn trong việc định hướng thông tin và đưa chủ trương của Đảng sớm đi vào thực tiễn, phục vụ có hiệu quả công tác Công an.

Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại Hội nghị
Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Phó Giám đốc Học viện yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc rằng: “Việc tham dự Hội nghị ngày hôm nay chỉ là bước khởi đầu để nghị quyết đi vào đời sống. Các cấp ủy, tổ chức phải tiếp tục nghiên cứu đầy đủ, toàn diện các nghị quyết, nêu cao trách nhiệm, nỗ lực trong triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của Học viện…”.

Với những nội dung thông tin được báo cáo, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, tổ chức đảng tham dự có trách nhiệm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc tìm hiểu, nghiên cứu, trao đổi, thảo luận sôi nổi trong chi bộ để nắm thông tin đầy đủ, chính thống về Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng thời, chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị, tránh nhận thức, phát ngôn và hành động không đúng, đi ngược quan điểm, đường lối của Đảng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

PV
 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT