Hội nghị quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75

Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; lãnh đạo các đơn vị chức năng cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên thuộc Học viện.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của đồng chí Giám đốc Học viện, Thượng tá, TS. Cao Hoàng Long, Chánh Văn phòng Học viện đã thông báo những nội dung cơ bản của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75, tình hình, kết quả công tác Công an trong năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị
Thượng tá, TS. Cao Hoàng Long, Chánh Văn phòng Học viện đã thông báo những nội dung cơ bản của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75

Trong năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, là năm thứ hai liên tiếp các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, đời sống nhân dân cả nước được cải thiện, tốc độ tăng GDP cả năm ước đạt trên 6,8%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới. Các tổ chức quốc tế có uy tín trên thế giới và nhiều quốc gia, đối tác đánh giá và khẳng định Việt Nam tiếp tục là một điểm sáng trong khu vực và toàn cầu... Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của lực lượng CAND. Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của lực lượng CAND. 

Trong thời gian tới, Việt Nam phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do tác động của tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, những thách thức mang lại từ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, những vấn đề an ninh phi truyền thống đã và đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định của các quốc gia... Năm 2020 cũng là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. 

Vì vậy, với rất nhiều nhiệm vụ lớn và khó trong bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đòi hỏi lực lượng Công an phải chủ động nhận diện các nguy cơ, thách thức, xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại, hạn chế; tích cực đổi mới, tập trung lãnh đạo, đồng sức, đồng lòng, triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả, để có thể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và công nhân viên Học viện đã được quán triệt 06 nhiệm vụ trọng tâm lực lượng CAND cần tập trung thực hiện trong năm 2020, cụ thể: Trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, cũng phải kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với CAND. Đảng ủy Công an T.W và các cấp ủy đảng trong CAND phải luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng về an ninh, trật tự; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, đối ngoại; tuân thủ, thực hiện đầy đủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực công tác. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong CAND. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; có cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả trong nội bộ ngành Công an, nhất là đối với những địa bàn, lĩnh vực, vị trí công tác dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm..

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đồng chí Giám đốc Học viện yêu cầu trong năm 2020 và những năm tiếp theo, cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên Học viện cần phát huy vai trò, làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc tăng cường và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của Nhà nước về an ninh, trật tự, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền, của dân, do dân, vì dân; Tập trung xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh; mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao kỷ luật, kỷ cương, quy tắc ứng xử trong công tác, chiến đấu; kiên quyết chống các biểu hiện thiếu trách nhiệm, vô cảm trước những yêu cầu chính đáng của người dân; rèn luyện và thực hiện tác phong, ứng xử có văn hóa với nhân dân để thật sự gần dân, làm cho nhân dân ngày càng tin yêu, giúp đỡ lực lượng Công an.

Thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện, Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện kêu gọi toàn thể cán bộ, giảng viên và công nhân viên Học viện nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết nhất trí, nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu để góp phần xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT